Hyppää sisältöön

Yhteiskuntaoppi

Haluatko oppia ymmärtämään suomalaista ja eurooppalaista yhteiskuntaa? Haluatko valmiuksia hoitaa talouttasi ja oppia lainkäytön perusteet? Näihin kaikkiin – ja samalla mahdollisuuden laajentaa osaamistasi – tarjoaa yhteiskuntaopin opiskelu. Yhteiskuntaopissa opiskellaan suomalaisen yhteiskunnan eri puolia. Tutuksi tulevat niin politiikka, talous ja Euroopan unioni kuin oikeusjärjestelmäkin.

Miksi yhteiskuntaoppia kannattaa opiskella?

 • Antaa hyödyllisiä tietoja koko suomalaisesta yhteiskunnasta
 • Antaa valmiuksia erilaisille yhteiskunnallisille aloille kauppatieteistä politiikkaan, oikeustieteistä Euroopan Unioniin.
 • Laajentaa yleissivistystä
 • Pakolliset opintojaksot

  YH1 Suomalainen yhteiskunta (2 op), 1. vsk.

  Opintojaksolla opiskellaan suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteita, kansalaisen perusoikeuksia,
  hyvinvointivaltion perusteita, vallankäyttöä ja poliittista järjestelmää. Tavoitteena on oppia tarkastelemaan
  suomalaista yhteiskuntaa eri näkökulmista sekä arvioimaan kriittisesti yhteiskunnallista tietoa ja päätösten
  perusteita. Opintojakson aikana pyritään hyödyntämään yhteiskunnallista ja ajankohtaista aineistoa sekä
  tieto- ja viestintäteknologiaa, opetellaan tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti sanallista, kuvallista
  ja tilastollista informaatiota.

 • Pakolliset opintojaksot

  YH2 Taloustieto (2 op), 2. vsk.

  Opintojaksolla tulevat tutuiksi kansantalous ja yksilön talous, markkinat, suhdanteet ja talouselämä,
  talouspolitiikka ja kansainvälinen talous. Tavoitteena on, että opiskelija osaa hallita omaa talouttaan, ymmärtää työnteon ja yrittäjyyden merkityksen, tuntee kansantalouden perusteet ja osaa arvioida talouspoliittisia vaihtoehtoja. Perehdytään ajankohtaiseen taloustiedon aineistoon ja opetellaan
  tulkitsemaan ja arvioimaan tilastollista informaatiota.

 • Pakolliset opintojaksot

  YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (2 op), 2.-3. vsk.

  Kurssin aikana perehdytään eurooppalaiseen identiteettiin, Euroopan unionin päätöksentekoon ja Suomen
  ja Pohjoismaiden turvallisuuteen. Tavoitteena on perehdyttää opiskelija Euroopan unionin toimintaan,
  yksilön vaikuttamismahdollisuuksiin ja Suomen asemaan Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Pyrimme seuraamaan ajankohtaisia maailman tapahtumia ja poliittista keskustelua median ja muiden informaatiokanavien avulla. Kurssilla perehdytään Euroopan unionin toimintaan hyödyntämällä erilaisia sähköisiä tiedonlähteitä.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

  YH4 Lakitieto (2 op), 2.-3. vsk.

  Opintojaksolla opitaan Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusteet, tärkeimmät oikeudelliset
  sopimukset, tiedon lähteet ja tavanomaisten oikeusasioiden hoitaminen. Tavoitteena on, että opiskelija
  hallitsee lakitiedon peruskäsitteet, osaa hoitaa tavanomaisimmat oikeusasiat, tuntee omat oikeutensa,
  etunsa ja velvollisuutensa kansalaisena ja osaa toimia oikein ja lainmukaisesti. Perehdytään tärkeimpiin
  lakitiedon lähteisiin, seurataan ajankohtaisia oikeustapauksia ja etsitään vastauksia erilaisiin
  oikeustapauksiin. Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan käräjäoikeuden istunnossa.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  YH5 Kansalaistaito (2 op), 2. vsk.

  Taloustiedon, yhteiskuntaopin ja lakitiedon opintojaksojen sisältöjen pohjalta yksilön taitoja ja osaamista
  korostava kurssi. Käydään läpi mm. veroilmoituksen laatiminen, pankkitoiminta, asunnon ja kiinteistön
  kauppa, kuluttajan oikeudet ja omistus- ja vuokra-asumisen eri puolet. Tutustutaan yksilön
  mahdollisuuksiin perehdyttäviin lähteisiin, vieraillaan mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi pankissa,
  kiinteistönvälittäjän tai kuluttajaneuvojan luona.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  YH6 Abiyhteiskuntaoppi (2 op), 3. vsk.

  Kerrataan lukiossa opiskeltujen opintojaksojen sisältöjä, mutta painotetaan pakollisia opintojaksoja.
  Harjoitellaan reaalikokeeseen vastaamista, tutustutaan eri tehtävätyyppeihin, perehdytään
  erilaisiin tilastollisiin aineistoihin, kirjoitetaan harjoitusesseitä, vieraillaan mahdollisuuksien mukaan
  esimerkiksi eduskunnassa tai Suomen Pankin rahamuseossa.

 • Sijoittajakoulussa käydään läpi sijoittamisen perusteita. Sijoittajakoulu kokoontuu kerran kuukaudessa koko lukiourasi ajan. Tunneilla harjoittelemme oman talouden hallintaa ja säästämistä sekä pitkäjänteisen sijoittamisen taitoja. Pääpaino on rahasto- ja osakesijoittamisessa. Opiskelija voi opintojakson aikana aloittaa myös itse sijoittamisen avaamalla arvo-osuus- tai osakesäästötilin huoltajiensa luvalla.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  YH8 Minustako yrittäjä?  (2 op) 2. vsk

  Minustako yrittäjä -opintojaksolla tutustutaan yrittäjyyden maailmaan. Opintojaksolla pohditaan yrittäjyyttä yhtenä uravaihtoehtona ja tutustuaan erilaisiin yrityksiin. Opintojakso antaa perustietoa yrittäjyydestä ja työn merkityksellisyydestä. Yrittäjyysosaamisen opintojakso perustuu Talous ja Nuoret TAT:n materiaaleihin.  Tämä opintojakso sopii kaikille, jotka haluavat oppia lisää yrittäjyydestä ja yrittäjämäisestä toiminnasta!