Hyppää sisältöön

Teatteri-ilmaisu

Riihimäen lukio ja Riihimäen Nuorisoteatteri järjestävät yhteistyössä teatteri-ilmaisun opintoja.

 • TEA1 Näyttelijäntyön alkeet (2 op), 1. vsk

  Opiskelija käyttää ääntään ja kehoaan taiteellisen ilmaisun välineenä. Hän osaa kehitellä tarinoita ja hahmottaa näyttämötilanteita eläytymiskykyään ja mielikuvitustaan hyödyntäen. Opiskelija havainnoi ja osaa soveltaa luonteenomaisia piirteitä ihmisten ilmaisukielestä. Hän kohtaa myös katsottavana olemisen haasteen. Opiskelija tutustuu oman ilmaisuinstrumenttinsa ominaispiirteisiin. Arviointikohteina ovat aktiivinen osallistuminen, näyttelijäntyö, kehon käyttö, taito assosioida ja ideoida näyttämötilanteissa sekä äänenkäyttö.

 • TEA2, Näyttelijätyö 2 (2 op), 1. vsk.

  Edellyttää, että TEA1 on suoritettu. Opiskelija tutustuu sekä roolityöskentelyn perusteisiin että klassikkoteksteihin. Opiskelija valmistaa joko pareittain tai pienryhmissä kohtauksia valitsemistaan teksteistä, joita on mahdollista esittää julkisesti. Opetus tapahtuu varioiduin, toiminnallisin harjoituksin, joiden tehtävänä on rohkaista ja haastaa oppilasta laajentamaan jo opittuja taitoja. Arviointiperusteina kyky roolityöskentelyyn, mielikuvitus ja eläytyminen sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen.

 • TEA3-5, Näyttelijäntyö, produktio (2op) 1. -3. vsk

  Edellyttää, että TEA1- ja TEA2 on suoritettu. Tehdään yhteistyössä eri oppiaineiden ja Riihimäen Nuorisoteatterin kanssa esitettävä teatteriproduktio. Opiskelija tutustuu teatteriesityksen valmistamiseen ja sen eri osa-alueisiin. Valmis produktio esitetään Kino Sammossa.

 • TEA6 Tuotanto (2-4 op)

  Opintojakso mahdollistaa osallistumisen tuotantoprosessiin suunnittelun, tekniikan tai tuotannon puolella sillä osa-alueella, johon opiskelija osoittaa erityistä kiinnostusta ja tuntemusta. Opintojaksolla voi osallistua teatteriesityksen visualisointiin tekemällä lavastusta, mainoksia, teatterimusiikkia. Tuotantotiimiin kuuluminen edellyttää tarvittaviin tuotantopalavereihin ja harjoituksiin osallistumista, yhteistyötaitoja ja oma-aloitteisuutta. Opintojakson suorittaminen on mahdollista silloin kun teemaopintojen teatteriproggis toteutetaan.