Hyppää sisältöön

Filosofia

…sillä ihmetys on filosofille tuttu tunne, ja filosofia alkaa ihmettelystä

- Platon, Theatetus

Minkälaista on hyvä elämä? Onko valehtelu aina väärin? Minkälainen reilu ja oikeudenmukainen yhteiskunta? Entä oletko koskaan miettinyt, mikä oikein on totta ja minkälainen maailma todella on? Esimerkiksi tällaisia kysymyksiä pohdimme filosofiassa ja haemme niihin vastauksia.

Koska filosofian keskeisenä tavoitteen on opiskelijan järkiperäisen, käsitteellisen, kyseenalaistavan ja perusteita etsivän ajattelun kehittäminen. Filosofian opiskelu tukee monipuolisesti myös muiden oppiaineiden opiskelua ja niissä menestymistä. Samasta syystä filosofian opiskelu myös antaa valmiuksia alati muuttuvassa maailmassa ja monimutkaistuvassa työelämässä toimimiseen

 • Pakolliset opintojaksot

  FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun (2 op), 1. vsk.

  Opintojakson tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijat filosofiaan ja filosofiseen ajatteluun. Opintojakson
  aikana harjoitellaan loogista ja pätevää päättelyä sekä hyvän argumentaation perusteita ja tutustutaan
  joihinkin tietoon ja todellisuuteen liittyviin filosofian peruskysymyksiin.

 • Pakolliset opintojaksot

  FI2 Etiikka (2 op), 2. vsk.

  Opintojakson keskeisenä sisältönä ovat erilaiset hyvää ja pahaa sekä oikeaa ja väärää koskevat näkökulmat.
  Opintojakson aikana käsitellään erilaisia tapoja lähestyä hyvän ja oikean toiminnan perusteita sekä
  kysymystä hyvästä elämästä. Vaikka opintojakson peruslähtökohta on filosofiassa, opintojakson aiheita
  pyritään lähestymään arkielämän ja siihen liittyvien kysymysten kautta.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

  FI3 Yhteiskuntafilosofia (2 op), 2.-3. vsk.

  Opintojakson aikana tutustutaan erilaisiin filosofisiin käsityksiin yhteiskunnasta sekä poliittisen filosofian
  peruskäsitteisiin ja näkökulmiin. Opintojakson keskeisinä sisältöinä ovat vapauteen, tasa-arvoon,
  oikeudenmukaisuuteen sekä yhteiskunnalliseen vallankäyttöön liittyvät kysymykset sekä erilaiset poliittiset
  ideologiat ja niiden käsitys hyvästä yhteiskunnasta.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

  FI4 Totuus (2 op), 2.-3.vsk

  Opintojakson aikana tutustutaan ensimmäistä opintojaksoa perusteellisemmin ja aiheita syventäen
  teoreettisen filosofian näkökulmiin tiedosta, todellisuudesta sekä tieteestä ja sen luonteesta.