Hyppää sisältöön

Venäjä

Privét!  Привет!

Venäjän kieli kuuluu slaavilaisiin kieliin, joka on yksi maailman suurista kieliryhmistä. Venäjän opiskelu antaa sinulle valmiudet selviytyä arkipäivän tilanteista venäjää puhuvassa ympäristössä. Samalla tutustut Venäjään laajemmin, esimerkiksi kulttuuriin, maantieteeseen ja tapoihin. Venäjän osaajia tarvitaan.

 • VEB31 Perustason alkeet 1 (2 op), 1. vsk.

  Opintojaksossa tutustut venäjän kielen asemaan maailmassa ja hahmotat sen suhdetta muihin aiemmin opiskelemiisi tai osaamiisi kieliin. Opit kyrilliset aakkoset ja harjoittelet arkielämän tilanteissa tarvittavaa kieltä, kuten tervehtimistä, hyvästelyä, esittäytymistä ja itsestäsi kertomista. Opit myös tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

 • VEB32 Perustason alkeet 2 (2 op), 1. vsk.

  Opintojakson aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä jokapäiväisen elämän toimet. Opintojaksolla harjoittelet selviytymistä tavallisimmissa matkustamiseen liittyvissä tilanteissa, esimerkiksi kaupungilla liikkumista sekä ravintolassa ja kaupoissa asioimista.

 • VEB33 Perustason alkeet 3 (2 op), 1. vsk.

  Opintojakson aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

 • VEB34 Perustaso 1 (2 op), 2. vsk.

  Opintojaksolla kiinnitetään huomiota mahdollisiin kulttuurien välisiin eroavaisuuksiin vuorovaikutuksessa. Aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisessä viestinnässä Suomessa ja Venäjällä (esim. juhlat, uskonto ja arvomaailma, ruokakulttuuri, luonto). Vahvistetaan kielen perusrakenteiden hallintaa sekä kehitetään kirjoitustaitoa. Harjoitetaan kielitaidon eri osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari ja/tai
  ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen.

 • VEB35 Perustaso 2 (2 op), 2. vsk.

  Opintojaksolla opetellaan ilmaisemaan mielipiteitä ja keskustelemaan arkipäivän asioista. Tutustutaan erilaisiin teksteihin, jotka liittyvät hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja eri elämänvaiheisiin. Samalla pohditaan teknologian vaikutusta vuorovaikutukseen ja hyvinvointiin. Opintojakson aikana harjoitellaan suullista ja kirjallista viestimistä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (esim. mielipiteet, terveys, ihminen). Vahvistetaan kielen perusrakenteiden hallintaa sekä kehitetään kirjoitustaitoa. Harjoitetaan kielitaidon eri osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen.

 • VEB36 Perustaso 3 (2 op), 2. vsk.

  Tutustutaan venäjänkielisen kielialueen ajankohtaisiin ja nuoria kiinnostaviin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin. Edistetään monilukutaitoa lukemalla erilaisia tekstejä ja käsittelemällä esim. kirjallisuutta, elokuvia, musiikkia, kuvataidetta tai mediaa. Opintojakson aikana opitaan eri kulttuurialojen sanastoa (esim. kirjallisuus, teatteri, musiikki). Harjoitetaan kielitaidon eri osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen. Vahvistetaan kielen ymmärtämisen ja tuottamisen taitoja ja kielen rakenteiden hallintaa. Syvennytään omavalintaiseen kulttuuriin liittyvään aiheeseen ja harjoitellaan tiedonhakua venäjänkielisiltä nettisivuilta. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia mm. opiskelijan kielitaidon itsearviointina suhteessa taitotason A2.1 tavoitteisiin.

 • VEB37 Perustaso 4 (2 op), 3. vsk.

  Opintojakson aihepiirit liittyvät kouluun, nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin, esim. jatko-opintoihin ja työelämään. Harjoitellaan aiheisiin liittyvää sanastoa (esim. työhakemus/työhaastattelu, CV, tulevaisuuden suunnittelu) ja harjoitellaan niihin liittyviä tilanteita suullisesti ja kirjallisesti. Käsitellään myös tulevaisuuden työelämään liittyviä aiheita, kuten esim. robotiikka, automatisaatio tai tekoäly. Harjoitetaan kielitaidon eri osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen. Syvennetään kielen rakenteiden hallintaa. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia venäjänkielisellä CV:llä.

 • VEB38 Perustaso 5 (2 op), 3. vsk.

  Syvennetään kielen ymmärtämisen ja tuottamisen taitoja eri viestintäkanavia käyttäen ja opiskelijoiden tarpeet huomioiden. Aihepiirit liittyvät ympäröivään maailmaan, yhteiskunnallisiin asioihin, luontoon, erilaisiin asuinympäristöihin sekä kestävään elämäntapaan. Tutustutaan myös mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Opintojaksolla kerrataan kielen keskeisiä rakenteita ja laajennetaan sanavarastoa. Harjoitetaan kielitaidon eri osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia mm. opiskelijan kielitaidon itsearviointina suhteessa taitotason A2.1 tavoitteisiin.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  VEB39 Abivenäjä (2 op), 3. vsk.

  Ylioppilastutkintoon valmentava opintojakso, jossa kerrataan keskeisiä rakenteita ja sisältöjä: tekstin- ja kuullun ymmärtämistä, rakenteita sekä kirjallista ja suullista viestintää. Kurssilla harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen.