Hyppää sisältöön

Espanja

¡Hola!

Tiesithän, että espanja on yksi maailman yleisimmin puhutuista kielistä, noin 400 miljoonaa ihmistä ympäri maailman puhuu sitä äidinkielenään. Tulevaisuudessa espanjan osaajia tarvitaan.

Oppiaineen merkitys jatko-opinnoissa ja työelämässä

Espanjaa opiskelemalla voi työllistyä esim. opettajaksi eri kouluasteille, kääntäjäksi ja tulkiksi. Sivuainevalinnoista riippuen myös hyvin eri aloille esim. toimittajiksi, eri viestintäalan tehtäviin, ulkomaankauppaa käyviin yrityksiin, matkailualalle… Monipuolinen kielitaito on eduksi työnhaussa, mutta siitä on hyötyä etenkin matkailu- ja asiakaspalvelualalla, kaupallisella ja teknisellä alalla kansainvälisissä yrityksissä, EU-uralla ja monella muullakin alalla, kun työskennellään ulkomailla/ulkomaalaisten asiakkaiden kanssa.

 • EAB31 Perustason alkeet 1 (1. vsk)

  Opintojaksossa tutustut espanjan kielen asemaan maailmassa ja hahmotat sen suhdetta muihin aiemmin opiskelemiisi tai osaamiisi kieliin. Harjoittelet arkielämän tilanteissa tarvittavaa kieltä, kuten tervehtimistä, hyvästelyä, esittäytymistä ja itsestäsi kertomista. Opit myös tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

 • EAB32 Perustason alkeet 2

  Opintojakson aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä jokapäiväisen elämän toimet. Opintojaksolla harjoittelet selviytymistä tavallisimmissa matkustamiseen liittyvissä tilanteissa, esimerkiksi kaupungilla liikkumista sekä ravintolassa ja kaupoissa asioimista.

 • EAB33 Perustason alkeet 3

  Opintojakson aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

 • EAB34 Perustaso 1 (2 op), 2. vsk.

  Opintojaksolla opitaan kertomaan Suomesta ja tutustutaan eri espanjankielisiin maihin. Kiinnitetään huomiota myös mahdollisiin kulttuurisiin eroavaisuuksiin maiden välillä. Aihepiireinä ovat oma maa ja espanjankielisten maiden ihmiset, maantiede, luonto, nähtävyydet ja ruokakulttuuri. Eri vuorovaikutustilanteita harjoitellaan sekä suullisesti, että kirjallisesti. Vahvistetaan myös puheenymmärtämisen taitoja ja kielen perusrakenteiden hallintaa. Opintojaksolla harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen.

 • EAB35 Perustaso 2 (2 op), 2. vsk.

  Opintojaksossa tutustutaan erilaisiin teksteihin, jotka liittyvät terveyteen, hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja eri elämänvaiheisiin. Harjoitellaan keskustelua erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen. Opetellaan viestimään menneistä tapahtumista. Vahvistetaan myös kielen perusrakenteiden hallintaa sekä kehitetään kirjoitustaitoa. Opintojaksolla harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen.

 • EAB36 Perustaso 3 (2 op), 2. vsk.

  Tässä opintojaksossa tutustutaan espanjankielisen maailman kulttuuriin. Aihepiireinä ovat mm. musiikki, elokuvat, teatteri, taide ja kirjallisuus. Opintojakson aikana opitaan paljon eri kulttuurialojen sanastoa ja hyödyllisiä ilmauksia esim. mielipiteiden ja tuntemusten ilmaisuun. Harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen. Vahvistetaan kielen ymmärtämisen ja tuottamisen taitoja ja kielen rakenteiden hallintaa. Syvennytään omavalintaiseen kulttuuriaiheeseen ja harjoitellaan tässä yhteydessä myös tiedonhankkimistaitoja espanjankielisiltä nettisivuilta. . Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia mm. opiskelijan kielitaidon itsearviointina suhteessa taitotason A2.1 tavoitteisiin.

 • EAB37 Perustaso 4 (2 op), 3. vsk.

  Opintojakson aihepiirit liittyvät opiskeluun ja nuorten tulevaisuuden suunnitelmiin, esim. jatko-opintoihin ja työelämään. Harjoitellaan paljon eri aihepiirien sanastoa ja niihin liittyviä suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita, esim. omista toiveista ja suunnitelmista kertomista, sekä työhakemuksen ja CV:n laatimista kohdekielellä. Käsitellään myös tulevaisuuden työelämään liittyviä aiheita, kuten esim. robotiikka, automatisaatio tai tekoäly. Kurssilla harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö- , pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen. Syvennetään kielen rakenteiden hallintaa. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia espanjankielisellä CV:llä.

 • EAB38 Perustaso 5 (2 op), 3. vsk.

  Opintojakson aihepiirit liittyvät mm. ympäröivään maailmaan, yhteiskunnallisiin asioihin, ympäristöön ja kestävään elämäntapaan. Ympäröivän maailman menoa tarkastellaan mm. uutisten näkökulmasta tutustumalla kohdekielisiin medioihin. Opintojaksolla kerrataan kielen keskeisiä rakenteita ja laajennetaan sanavarastoa, sekä syvennetään kielen ymmärtämisen ja tuottamisen taitoja eri viestintäkanavia käyttäen ja opiskelijoiden tarpeet huomioiden. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia mm. opiskelijan kielitaidon itsearviointina suhteessa taitotason A2.1 tavoitteisiin.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  EAB39 Abiespanja (2 op), 3. vsk.

  Tällä opintojaksolla kerrataan ja syvennetään B3-oppimäärän keskeisiä sisältöjä. Harjoitetaan kielitaidon eri osa-alueita ylioppilastutkintoon valmistautuen: tekstin- ja kuullunymmärtämistä, kielen rakenteita ja sanastoa, sekä kirjallista ja suullista viestintää.