Hyppää sisältöön

Ranska

Bonjour et Bienvenue!

Ranskaa puhuu äidinkielenään yli 200 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa. Se on kulttuurin, matkailun ja rakkauden kieli.

Oppiaineen merkitys jatko-opinnoissa ja työelämässä

Ranskaa opiskelemalla voi työllistyä esim. opettajaksi eri kouluasteille, kääntäjäksi ja tulkiksi. Sivuainevalinnoista riippuen myös hyvin eri aloille esim. toimittajiksi, eri viestintäalan tehtäviin, ulkomaankauppaa käyviin yrityksiin, matkailualalle… Monipuolinen kielitaito on eduksi työnhaussa, mutta siitä on hyötyä etenkin matkailu- ja asiakaspalvelualalla, kaupallisella ja teknisellä alalla kansainvälisissä yrityksissä, EU-uralla ja monella muullakin alalla, kun työskennellään ulkomailla/ulkomaalaisten asiakkaiden kanssa.

RAB2 = Yläkoulussa alkanut oppimäärä

 • RAB21 Perustason alkeet 3 (2 op), 1. vsk.

  Opintojakson aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

 • RAB22 Perustaso 1 (2 op), 1 vsk.

  Opintojaksolla opitaan kertomaan Suomesta ja tutustutaan eri ranskankielisiin maihin. Kiinnitetään huomiota myös mahdollisiin kulttuurisiin eroavaisuuksiin maiden välillä. Aihepiireinä ovat oma maa ja ranskankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet.

   

 • RAB23 Perustaso 2 (2 op), 1. vsk.

  Opintojakson aihepiirejä ovat hyvinvointi, ihmissuhteet ja eri elämänvaiheet. Samalla pohditaan teknologian vaikutusta vuorovaikutukseen ja hyvinvointiin. Opetellaan ilmaisemaan mielipiteitä ja keskustelemaan arkipäivään liittyvistä asioista.

 • RAB24 Perustaso 3 (2 op), 2. vsk.

  Tämän opintojakson tavoitteena on tutustua ranskankielisen maailman kulttuuriin. Aihepiireinä ovat mm. nykytaide ja taiteen harrastaminen, kirjallisuus ja lukuharrastus, musiikki, elokuvataide ja teatteri. Opintojakson aikana opitaan paljon eri kulttuurialojen sanastoa ja hyödyllisiä ilmauksia. Syvennytään omavalintaiseen kulttuuriaiheeseen ja harjoitellaan tässä yhteydessä myös tiedonhankkimistaitoja
  ranskankielisiltä nettisivuilta. Harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen. Vahvistetaan kielen ymmärtämisen ja tuottamisen taitoja ja kielen rakenteiden hallintaa.

 • RAB25 Perustaso 4 (2 op), 2. vsk.

  Opintojakson aihepiirit liittyvät opiskeluun ja nuorten tulevaisuuden suunnitelmiin, esim. jatko-opintoihin ja työelämään. Harjoitellaan paljon opintojakson aihepiirien sanastoa ja niihin liittyviä suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita, esim. omista toiveista ja suunnitelmista kertomista, työhakemuksen ja CV:n laatimista kohdekielellä. Käsitellään myös tulevaisuuden työelämään liittyviä aiheita, kuten esim. robotiikka, automatisaatio tai tekoäly. Opintojaksolla harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen. Syvennetään kielen rakenteiden hallintaa. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia ranskankielisellä CV:llä.

 • RAB26 Perustaso 5 (2 op), 2. vsk.

  Opintojakson aihepiirit liittyvät mm. ympäröivään maailmaan, yhteiskunnallisiin asioihin, ympäristöön ja kestävään elämäntapaan. Ympäröivän maailman menoa tarkastellaan mm. uutisten näkökulmasta tutustumalla kohdekielisiin medioihin. Opintojaksolla kerrataan kielen keskeisiä rakenteita ja laajennetaan sanavarastoa, sekä syvennetään kielen ymmärtämisen ja tuottamisen taitoja eri viestintäkanavia käyttäen  ja opiskelijoiden tarpeet huomioiden. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia mm. opiskelijan kielitaidon itsearviointina suhteessa taitotason A2.1 tavoitteisiin.

 • RAB27 Perustason jatko 1 (2 op), 3. vsk.

  Opintojaksolla harjoitellaan erilaisten tekstien tulkintaa ja tuottamista, aiheina mm. erilaiset asuinympäristöt ja kestävä elämäntapa. vahvistetaan myös taitoa tuottaa kieltä suullisesti, puhutun kielen ymmärtämistä ja keskustelun käymistä.

 • RAB28 Perustason jatko 2 (2 op), 3. vsk.

  Opintojakson aiheina ovat mm. kansainvälinen osaaminen ja yhteistyö, tutustuminen erilaisiin kansainvälisiin kielitaidon arviointijärjestelmiin, sekä kielitaitovaatimukset mm. jatko-opinnoissa. Lisäksi käydään eri aiheita opiskelijoiden oman kiinnostuksen mukaan. Opintojaksolla syvennetään perustason tekstin tulkinta- ja tuottamistaitoja, puhutun kielen ymmärtämistä ja kielen tuottamista suullisesti. Opintojaksolla myös kerrataan aiemmin käsiteltyjä aiheita opiskelijoiden tarpeen mukaan. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia mm. opiskelijan kielitaidon itsearviointina suhteessa taitotason A2.2 tavoitteisiin.

 • Koulukohtaset valinnaiset opinnot

  RAB29 Abiranska (2 op), 3. vsk.

  Tällä opintojaksolla kerrataan ja syvennetään keskeisiä sisältöjä. Harjoitetaan kielitaidon eri osa-alueita
  ylioppilastutkintoon valmistautuen: tekstin- ja kuullunymmärtämistä, kielen rakenteita ja sanastoa, sekä
  kirjallista ja suullista viestintää.

RAB3 = Lukiossa alkava kieli

 • RAB31 Perustason alkeet 1 (2 op), 1. vsk.

  Opintojaksossa tutustut ranskan kielen asemaan maailmassa ja hahmotat sen suhdetta muihin aiemmin opiskelemiisi tai osaamiisi kieliin. Harjoittelet arkielämän tilanteissa tarvittavaa kieltä, kuten tervehtimistä, hyvästelyä, esittäytymistä ja itsestäsi kertomista. Opit myös tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

 • Perustason alkeet 2 (2 op), 1. vsk.

  Opintojakson aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä jokapäiväisen elämän toimet. Opintojaksolla harjoittelet selviytymistä tavallisimmissa matkustamiseen liittyvissä tilanteissa, esimerkiksi kaupungilla liikkumista sekä ravintolassa ja kaupoissa asioimista.

 • Perustason alkeet 3 (2 op), 1. vsk.

  Opintojakson aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

 • RAB34 Perustaso 1 (2 op), 2. vsk.

  Opintojaksolla opitaan kertomaan Suomesta ja tutustutaan eri ranskankielisiin maihin. Kiinnitetään huomiota myös mahdollisiin kulttuurisiin eroavaisuuksiin maiden välillä. Aihepiireinä ovat oma maa ja ranskankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Eri vuorovaikutustilanteita harjoitellaan sekä suullisesti, että kirjallisesti. Vahvistetaan myös puheenymmärtämisen taitoja ja kielen perusrakenteiden hallintaa. Opintojaksolla harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen.

 • RAB35 Perustaso 2 (2 op), 2. vsk.

  Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin teksteihin, jotka liittyvät hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja eri elämänvaiheisiin. Samalla pohditaan teknologian vaikutusta vuorovaikutukseen ja hyvinvointiin. Harjoitellaan keskustelua erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen. Opetellaan ilmaisemaan mielipiteitä ja keskustelemaan arkipäivään liittyvistä asioista. Vahvistetaan kielen perusrakenteiden hallintaa sekä kehitetään kirjoitustaitoa. Opintojaksolla harjoitetaan eri kielitaidon osaalueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen.

 • RAB36 Perustaso 3 (2 op), 2. vsk.

  Tämän opintojakson tavoitteena on tutustua ranskankielisen maailman kulttuuriin. Aihepiireinä ovat mm. nykytaide ja taiteen harrastaminen, kirjallisuus ja lukuharrastus, musiikki, elokuvataide ja teatteri. Opintojakson aikana opitaan paljon eri kulttuurialojen sanastoa ja hyödyllisiä ilmauksia. Syvennytään omavalintaiseen kulttuuriaiheeseen ja harjoitellaan tässä yhteydessä myös tiedonhankkimistaitoja ranskankielisiltä nettisivuilta. Harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen. Vahvistetaan kielen ymmärtämisen ja tuottamisen taitoja ja kielen rakenteiden hallintaa. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia mm. opiskelijan kielitaidon itsearviointina suhteessa taitotason A2.1 tavoitteisiin.

 • RAB37 Perustaso 4 (2 op), 3. vsk.

  Opintojakson aihepiirit liittyvät opiskeluun ja nuorten tulevaisuuden suunnitelmiin, esim. jatko-opintoihin ja työelämään. Harjoitellaan paljon opintojakson aihepiirien sanastoa ja niihin liittyviä suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita, esim. omista toiveista ja suunnitelmista kertomista, työhakemuksen ja CV:n laatimista kohdekielellä. Käsitellään myös tulevaisuuden työelämään liittyviä aiheita, kuten esim. robotiikka, automatisaatio tai tekoäly. Opintojaksolla harjoitetaan eri kielitaidon osa-alueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen. Syvennetään kielen rakenteiden hallintaa. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia ranskankielisellä CV:llä.

 • RAB38 Perustaso 5 (2 op), 3. vsk.

  Opintojakson aihepiirit liittyvät mm. ympäröivään maailmaan, yhteiskunnallisiin asioihin, ympäristöön ja kestävään elämäntapaan. Ympäröivän maailman menoa tarkastellaan mm. uutisten näkökulmasta tutustumalla kohdekielisiin medioihin. Opintojaksolla kerrataan kielen keskeisiä rakenteita ja laajennetaan sanavarastoa, sekä syvennetään kielen ymmärtämisen ja tuottamisen taitoja eri viestintäkanavia käyttäen ja opiskelijoiden tarpeet huomioiden. Täydennetään opiskelijan kieliprofiilia mm. opiskelijan kielitaidon itsearviointina suhteessa taitotason A2.1 tavoitteisiin.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  RAB39 Abiranska (2 op), 3. vsk.

  Tällä opintojaksolla kerrataan ja syvennetään keskeisiä sisältöjä. Harjoitetaan kielitaidon eri osa-alueita ylioppilastutkintoon valmistautuen: tekstin- ja kuullunymmärtämistä, kielen rakenteita ja sanastoa, sekä kirjallista ja suullista viestintää.