Hyppää sisältöön

Uskonto

Ymmärrä uskontoja, ymmärrä maailmaa!

Mitä juutalainen valitsee pitsansa täytteeksi? Entä miksi muslimit eivät vietä joulua? Tällaisia arkielämän kannalta tärkeitä valintoja pohditaan uskonnossa. Uskonnon kursseilla tutustutaan erilaisiin uskonto-, kulttuuri- ja katsomusperinteisiin. Esimerkkejä haetaan ja löydetään niin maailman eri kolkista kuin myös koto-Suomestakin. Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan erilaisissa uskonnollisissa yhteisöissä sekä Riihimäellä että pääkaupunkiseudulla.

 • Pakolliset opintojaksot

  UE1 Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä (2 op), 1. vsk.

  Opintojakson aikana tutustutaan erilaisiin tapoihin lähestyä uskontoa ilmiönä. Tältä osin opintojakson
  keskeisenä sisältönä ovat erilaiset tavat määritellä uskontoa ja erilaiset uskontoon liittyvät ilmiöt kuten
  maailman uskontotilanne ja uskontojen sisäinen monimuotoisuus. Tämän lisäksi opintojakson aikana
  tutustutaan uskonnoista erityisesti juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin, eli Lähi-idän kolmeen
  monoteistiseen uskontoon. Näiden uskontojen osalta painotetaan niiden historiallista syntytaustaa,
  keskeisiä opillisia käsityksiä, pyhiin kirjoihin liittyviä teemoja sekä elämäntapaan liittyviä aiheita.
  Opintojaksossa kiinnitetään huomiota myös näitä kolmea uskontoa yhdistäviin ja erottaviin piirteisiin sekä
  niiden sisäiseen monimuotoisuuteen.

 • Pakolliset opintojaksot

  UE2 Maailmanlaajuinen kristinusko (2 op), 2. vsk.

  Opintojakson aikana tutustutaan kristinuskoon ja sen sisäiseen monimuotoisuuteen. Opintojakson
  keskeisenä sisältönä on kristinuskon erilaiset suuntaukset sekä niiden yhdistävät ja toisistaan erottavat
  piirteet. Tämän lisäksi opintojaksolla tutustutaan kristinuskon ja ympäröivän kulttuurin ja yhteiskunnan
  väliseen vuorovaikutukseen niin Euroopassa kuin Euroopan ulkopuolellakin, sekä kristinuskoon liittyviin
  ajankohtaisiin kysymyksiin ja niiden taustoihin.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

  UE 3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (2 op), 1.-2. vsk.

  Opintojakson tarkastelun kohteena on Intian, Kiinan ja Japanin uskonnot, alkuperäiskansojen uskonnot sekä uudet uskonnolliset liikkeet. Opintojaksolla tarkastellaan uskontojen vaikutusta niin niiden syntyseuduilla kuin länsimaissa. Opintojakson tavoite on myös kehittää työelämävalmiuksia, kuten uskontojen tuntemuksen merkitystä erilaisissa työelämäyhteyksissä. Vierailuja ja vierailijoita mahdollisuuksien mukaan.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

  UE4 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa (2 op), 2.-3. vsk.

  Opintojaksolla perehdytään Suomen nykyiseen uskontotilanteeseen, uskonnollisuuteen ja uskonnon
  merkitykseen yhteiskunnan eri osa-alueilla sekä siihen, miten suomalaiset ovat aikaisemmin uskoneet.
  Kurssilla tutustutaan muun muassa erilaisiin suomalaisiin uskonnollisiin yhteisöihin, uskonnon vaikutukseen Suomessa eri aikoina ja erilaisiin suomalaisiin uskonnollisiin perinteisiin. Vierailuja ja vierailijoita mahdollisuuksien mukaan.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

  UE5 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa (2 op), 2. vsk.

  Opintojaksolla tutustutaan uskonnon rooliin taiteessa, uskonnon symboliikkaan sekä kristinuskon ja
  muinaissuomalaisen uskonnon vaikutukseen suomalaisessa kulttuuriperinnössä. Kurssilla käsitellään
  laajasti uskonnon esiintymistä erilaisissa taidemuodoissa, kuten arkkitehtuurissa tai populaarikulttuurissa.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

  UE6 Uskonto, tieto ja media (2 op), 2.-3. vsk.

  Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tutustuu tieteelliseen uskonnon tutkimukseen, uskontojen
  näkyvyyteen mediassa, median ja uskonnon suhteisiin ja että opiskelija osaa arvioida kriittisesti uskontoon
  liittyvää informaatiota ja informaation lähteitä.