Hyppää sisältöön

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

 • Pakolliset opinnot

  S21 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2 op), 1. vsk.

  Opintojaksolla harjoitellaan lukio-opinnoissa tarvittavia lukemisen ja kirjoittamisen taitoja kuten lukustrategioita ja aineistokirjoittamista. Jaksolla perehdytään myös prosessikirjoittamiseen.

 • Pakolliset opinnot

  S22-3 Kielitietoisuus ja vuorovaikutus (2 op), 1. vsk.

  Opintojakso koostuu kahdesta osasta: kieli- ja tekstitietoisuudesta sekä vuorovaikutuksesta. Kieli- ja tekstitietoisuuden osalta syvennetään ymmärrystä kielestä rakenteena ja pohditaan kielen poliittisia ulottuvuuksia. Vuorovaikutuksessa keskitytään ryhmäviestinnän harjoitteluun.

 • Pakolliset opinnot

  S24 Kirjallisuus 1 (2 op), 1.-2 vsk.

  Opintojakson tavoitteena on lukea ja analysoida proosaa, lyriikkaa, draamaa, tietokirjallisuutta sekä erilaisia mediatekstejä. Elämyksellisen lukemisen avulla pyritään herättämään opiskelijan oma lukuinnostus. Opintojakson aikana voidaan tehdä omakustanteinen, vapaaehtoinen teatteriretki.

 • Pakolliset opinnot

  S25 Tekstien tulkinta 1 (2 op), 2. vsk.

  Opintojaksolla tarkastellaan mediasisältöjä sekä erilaisia vaikuttavia tekstejä. Opintojakson aikana luetaan vaikuttamiseen liittyvä kauno- tai tietokirjallinen teos sekä tuotetaan omia vaikuttavia tekstejä.

 • Pakolliset opinnot

  S26-7 Kirjoittaminen ja vuorovaikutus (2 op), 2. vsk.

  Opintojakso koostuu kahdesta osasta, kirjoitustaitojen syventämisestä sekä esiintymistaitojen harjoittelusta.

 • Pakolliset opinnot

  S28 Kirjallisuus 2 (2 op), 3. vsk.

  Opintojakson aikana luetaan kaunokirjallisuutta kontekstitietoisesti sekä kirjoitetaan ja keskustellaan kaunokirjallisuuden pohjalta. Opintojakson aikana voidaan tehdä omakustanteinen, vapaaehtoinen teatteriretki.

 • Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

  S29 Vuorovaikutustaitojen syventäminen (2 op), 1.-3. vsk

  Opintojaksolla monipuolistetaan erityisesti jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Lisäksi syvennetään taitoa analysoida vuorovaikutusta erilaisista näkökulmista.

 • Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

  S210 Kirjoittaminen 2 (2 op), 3. vsk.

  Opintojaksolla syvennetään kirjoitustaitoja ja valmistaudutaan yo-kokeen kirjoitustaidon koetta varten.

 • Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

  S211Tekstien tulkinta 2 (2 op), 3. vsk.

  Opintojaksolla syvennetään luetun ja kuullun ymmärtämisen taitoja ja valmistaudutaan yo-kirjoitusten kuuntelemisen ja lukemisen tehtäviin.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  S212 Mediataidot (2 op), 2-3. vsk.

  Opintojakson aikana tuotetaan portfoliotyyppisesti monimuotoisia tekstejä, tehdään retkiä ja tavataan vierailjoita.  Retket ovat maksuttomia, mutta matkakustannukset (esimerkiksi junalla Helsinkiin) täytyy opiskelijan itsensä maksaa.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  S213 Luova kirjoittaminen (2 op), 2. vsk

  Opintojaksolla kehitetään itseä omaäänisenä ja monipuolisena kirjoittajana sekä etsitään kirjoittamisen iloa.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  S214/ÄI14 Kielenhuolto (2 op), 1.-3. vsk.

  Opintojaksolla varmennetaan oikeinkirjoituksen hallintaa, parannetaan ilmaisun tyyliä ja kieltä sekä pyritään elävöittämään ilmaisua. Opintojaksolle voi hakeutua itse tai opettajan suosituksesta.