Hyppää sisältöön

Ruotsi

Hej på dig!

Ruotsi on Suomen tärkein kauppakumppani.

Ruotsalaisten kanssa voi kyllä keskustella englanniksi ja monen suomalais-ruotsalaisen yrityksen virallinen kieli on englanti, mutta epäviralliset keskustelut käydään ruotsiksi.

Hyvin moni entinen opiskelijamme on kertonut, että tajusi vasta lukion jälkeen, että olisi pitänyt panostaa ruotsiin enemmän. Jo opiskeluaikana vastaan tuli virkamiesruotsinkurssi, josta ei päässytkään ihan helposti läpi. Sitten huomasi joutuneensa sellaiseen työpaikkaan, jossa oikeasti pitää puhua ruotsia. Tai löysi Vaasasta kumppanin, jonka koko suku puhuu ruotsia.

Oli syy mikä tahansa, ole sinä viisaampi ja suorita lukio-opintosi kunnolla!

 • Pakolliset opinnot

  RUB11-2 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, ruotsin kieli arjessani (4 op) 1. vsk.

  Johdatellaan ja motivoidaan opiskelijaa ruotsin kielen opintoihin ja kasvatetaan omaa tietoisuutta omasta kieli- ja kulttuuritaustasta. Ruotsin kielen tausta ja historia Suomessa. Vuorovaikutustaitojen kehittäminen erilaisissa omaan elämään ja arkeen liittyvissä tilanteissa. Opiskelija laatii kieliprofiilinsa tai täydentää sitä ja suhteuttaa kielitaitoaan opintojakson taitotasotavoitteisiin (B1.1).

 • Pakolliset opinnot

  RUB13 Kulttuuri ja mediat (2 op), 1. vsk.

  Opintojakson aikana vahvistetaan erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin ajankohtaisiin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin. Opiskelija täydentää kieliprofiiliaan mm. itsearvioinnilla suhteessa taitotasoasteikkoon.

 • Pakolliset opinnot

  RUB14 Ympäristömme (2 op), 2. vsk.

  Opintojakson aikana kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat monikulttuurinen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta.

 • Pakolliset opinnot

  RUB15 Opiskelu- ja työelämä (2 op), 2. vsk.

  Opintojakson aikana harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön. Opiskelija täydentää kieliprofiiliaan tulevia tarpeitaan varten arvioiden kielitaitoaan suhteessa taitotasoasteikkoon.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

  RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op), 2. vsk.

  Opintojakson aikana syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, puhutun kielen ymmärtämistä ja keskustelun käymistä. Harjoitellaan puhumista sekä etukäteen valmisteltua suullista tuottamista. Opintojaksolla kerrataan oppimäärän pakollisilla opintojaksoilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Opiskelija tekee video-cv:n. Opintojaksoon sisältyy suullisen kielitaidon
  kokeen suorittaminen. Opiskelija täydentää kieliprofiiliaan mm. itsearviointina verraten osaamistaan taitotasoasteikkoon. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

  RUB17 Kestävä elämäntapa (2op), 3. vsk.

  Opintojakson aikana syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa yhteyksissä ja erilaisille kohderyhmille. Opintojaksolla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Jatketaan myös oppimäärän pakollisten opintojaksojen teemojen käsittelyä ekologisesta, taloudellisesta sekä sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta opiskelijoiden kiinnostuksen kohteet huomioiden. Opiskelija täydentää edelleen kieliprofiiliaan suhteuttaen osaamistaan taitotasoasteikkoon.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  RUB18 Abiruotsi (2 op), 3. vsk.

  Ylioppilastutkintoon valmentava opintojakso, jossa kerrataan keskeisiä rakenteita ja sisältöjä: tekstin- ja kuullunymmärtämistä, rakenteita sekä kirjallista ja suullista viestintää. Harjoitetaan eri kielitaidon osaalueita monipuolisesti yksilö-, pari- ja/tai ryhmätyöskentelyn keinoin ja eri viestintäkanavia käyttäen.