Hyppää sisältöön

Äidinkieli ja kirjallisuus

Äidinkieli on ajattelun kieli ja olennainen osa ihmisen identiteettiä. Oppiaineessa harjoitetaan kirjallisia ja suullisia taitoja sekä perehdytään kielen olemukseen ja kirjallisuuden käsitteisiin. Äidinkielen taidot ovat välttämättömiä sekä ihmissuhteiden hoidossa että työelämässä. Niiden opettelu on elinikäinen prosessi.

Äidinkieli ja kirjallisuus on pakko kirjoittaa, ja siihen liittyvät taidot kertyvät hiljalleen opintojen aikana. Äikkää kannattaakin opiskella tosissaan heti ensimmäisestä vuosikurssista lähtien. Pakollisten opintojaksojen lisäksi voit rikastaa opintojasi valitsemalla esimerkiksi luovaa kirjoittamista, puheviestintää sekä kirjoituksiin kertaavilla jaksoilla.

 • Pakolliset opinnot

  ÄI1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2 op), 1 vsk.

  Opintojaksolla tutustutaan keskeisiin tekstilajeihin ja oppiaineen käsitteisiin sekä harjoitellaan aineistopohjaista prosessikirjoittamista. Lisäksi keskitytään kielen- ja tekstinhuoltoon.

 • Pakolliset opinnot

  ÄI2-3 Kielitietoisuus ja vuorovaikutus (2 op), 1 vsk.

  Opintojakso koostuu kahdesta osasta: kieli- ja tekstitietoisuudesta sekä vuorovaikutuksesta. Kieli- ja tekstitietoisuuden osalta syvennetään ymmärrystä kielestä rakenteena ja pohditaan kielen poliittisia ulottuvuuksia. Vuorovaikutuksessa keskitytään ryhmäviestinnän harjoitteluun.

 • Pakolliset opinnot

  ÄI4 Kirjallisuus (2 op), 1. vsk.

  Opintojakson tavoitteena on lukea ja analysoida proosaa, lyriikkaa, draamaa, tietokirjallisuutta sekä erilaisia mediatekstejä. Elämyksellisen lukemisen avulla pyritään herättämään opiskelijan oma lukuinnostus. Opintojakson aikana voidaan tehdä omakustanteinen, vapaaehtoinen teatteriretki.

 • ÄI5 Media ja vaikuttaminen (2 op), 2. vsk.

  Opintojaksolla tarkastellaan mediasisältöjä sekä erilaisia vaikuttavia tekstejä. Opintojakson aikana luetaan vaikuttamiseen liittyvä kauno- tai tietokirjallinen teos sekä tuotetaan omia vaikuttavia tekstejä.

 • ÄI6-7 Kirjoittaminen ja vuorovaikutus (2 op), 2. vsk.

  Opintojakso koostuu kahdesta osasta, kirjoitustaitojen syventämisestä sekä esiintymistaitojen harjoittelusta.

 • ÄI8 Kirjallisuus 2 (2 op), 3. vsk.

  Opintojakson aikana luetaan kaunokirjallisuutta kontekstitietoisesti sekä kirjoitetaan ja keskustellaan kaunokirjallisuuden pohjalta. Opintojakson aikana voidaan tehdä omakustanteinen, vapaaehtoinen teatteriretki.

 • Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

  ÄI9/S29 Vuorovaikutustaitojen syventäminen (2 op), 1.-3. vsk.

  Opintojaksolla monipuolistetaan erityisesti jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Lisäksi syvennetään taitoa analysoida vuorovaikutusta erilaisista näkökulmista.

 • Valinnaiset valtakunnalliset opinnot

  ÄI10 Kirjoittaminen 2 (2 op), 3. vsk.

  Opintojaksolla syvennetään kirjoitustaitoja ja valmistaudutaan yo-kokeen kirjoitustaidon koetta varten.

 • ÄI11 Tekstien tulkinta (2 op), 3. vsk.

  Opintojaksolla syvennetään lukutaitoja ja valmistaudutaan yo-kirjoitusten lukutaidon kokeeseen.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  ÄI12 Mediataidot (2 op), 2.-3. vsk.

  Opintojakson aikana tuotetaan portfoliotyyppisesti monimuotoisia tekstejä, tehdään retkiä ja tavataan vierailijoita. Retket ovat maksuttomia mutta matkakustannukset (esimerkiksi junalla Helsinkiin) täytyy opiskelijan itsensä maksaa.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  S213 Luova kirjoittaminen (2 op), 2. vsk

  Opintojaksolla kehitetään itseä omaäänisenä ja monipuolisena kirjoittajana sekä etsitään kirjoittamisen iloa.

 • Valinnaiset koulukohtaiset opinnot

  ÄI14/S214 Kielenhuolto (2 op), 1.-3. vsk.

  Opintojaksolla varmennetaan oikeinkirjoituksen hallintaa, parannetaan ilmaisun tyyliä ja kieltä sekä pyritään elävöittämään ilmaisua. Opintojaksolle voi hakeutua itse tai opettajan suosituksesta.