Hyppää sisältöön
Kuvataidekurssin töitä
KU1 opintojaksolla tehtyjä töitä

Kuvataide

Kuvataiteen avulla ilmaiset ajatuksia ja tunteita!
Kuvataiteen opintojaksoilla on tekemisen meininki! Opiskelu on vaihtelevaa, täällä ideoidaan, tehdään käsin sekä luodaan uutta. Taiteilun lomassa tutkitaan laajasti taiteen ja kuvien voimaa sekä viestejä. Työskennellessä omien ajatusten tärkeys korostuu! Voit osaltasi vaikuttaa maailman menoon!

Kuvataide  muotoilee maailma
Ihmisen rakentama ja muotoilema ympäristö; rakennukset, teolliset tuotteet tai kaupunkisuunnittelu sekä visuaalisen kulttuurin kirjo kuten elokuvat, pelimaailman suunnittelu, virtuaalitodellisuus tai painotuotteen tekeminen ovat kuvataiteen osa-alueita.

Kuvataide valmistaa jatko-opintoihin
Visuaalinen muotoilija, muotoilija, arkkitehti, taiteilija, mainossuunnittelija, lehden kuvittaja, vaatesuunnittelija, mediaosaaja, valokuvaaja. Kuvataiteen tunneilla luovan ajattelu, tekniset valmiudet, ongelmanratkaisukyky sekä visuaalisten alojen jatko-opintomahdollisuudet paranevat.

Kuvataiteessa ja musiikissa opiskelija valitsee vähintään kolme pakollista opintojaksoa. KU1 ja MU1 ovat kaikille pakollisia, KU2 ja MU2 ovat keskenään valinnaisia. Opiskelija voi halutessaan suorittaa molemmat opintojaksot KU2 ja MU2.

Pakolliset opintojaksot KU1 ja KU2  ovat opiskelijalle maksuttomia, mutta muilla opintojaksoilta peritään mahdollisesti 5 – 10 euron suuruinen tarvikemaksu. Opastetut museokäynnit ovat opiskelijalle maksuttomia, mutta matkat tulisi kustantaa itse.

 • Valtakunnallinen pakollinen opintojakso

  KU1 Omat kuvat, jaetut kulttuurit (2 op) 1. vsk

  Kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin tarkastelua. Tehdään kuvailmaisun harjoituksia; harjoitellaan piirustustekniikoita, varjostamista, sommittelua ja tilan kuvaamista. Opitaan sekoittelemaan sävyjä ja tutkitaan värien vaikutusta kuvan viestiin. Kehitetään havainnointia ja kuvanlukutaitoa; opitaan tulkitsemaan kuvia ja viestimään kuvilla. Näyttelykäynti paikalliseen taidemuseoon.

 • Valtakunnallinen pakollinen opintojakso

  KU2 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt (2 op), 1. vsk.

  Tutkitaan luonnon- ja rakennettua ympäristöä kuvataiteen keinoin. Perehdytään ympäristösuunnitteluun, arkkitehtuuriin ja muotoiluun. Harjoitellaan kolmiulotteista hahmottamista muovailemalla ja rakentelemalla. Lisäksi harjoitellaan kolmiulotteisen mallin ja tilan kuvaamista.

 • Valtakunnallinen syventävä opintojakso

  KU3 Kuva viestii ja vaikuttaa (2 op), 1. vsk.

  Perehdytään taiteen ja visuaalisen kulttuurin kuvastoon eri medioissa. Opintojaksolla tehdään monipuolisesti graafista suunnittelua, julisteista, logosuunnitelmia sekä sisältöä erilaisiin tarpeisiin. Tekemisen rinnalla pohditaan visuaalisen kulttuurin ja taiteen yhtymäkohtia. Yhteistyöprojektit ja tilaustyöt paikallisten toimijoiden kanssa ovat mahdollisia.

   

 • Valtakunnallinen syventävä opintojakso

  KU4 Taiteen monet maailmat (2 op), 1. vsk.

  Perehdytään taiteen historiaan ja ammennetaan menneiden aikakausien taiteilijoiden sisällöllisistä sekä teknisistä ratkaisuista. Työskentelytekniikoina on mm. valokuvaus, maalaus, piirtäminen sekä kolmiulotteinen rakentaminen. Opintojaksolla käydään tutustumassa paikalliseen tai lähiseudun taidemuseoon tai galleriaan. Opastetut museoretket ovat opiskelijalle ilmaisia, mutta matka maksetaan itse.

  Opintojaksolta peritään tarvikemaksua 8-10 euroa.

 • Koulukohtainen syventävä opintojakso

  KU5 Nykytaiteen teemat (2 op), 2.-3. vsk.

  Opintojaksolla tarkastellaan nykytaiteen ilmiöitä, tutkitaan keskeisiä teemoja ja tehdään taidetta näiden pohjalta. Kehitetään omaa ilmaisua ja kokeillaan nykytaiteelle tunnusomaisia tekniikoita sekä etsitään uusia ilmaisutapoja. Opintojen aikana tarkastellaan ja esitellään aikalaistaistaiteilijoiden teoksia ja nykytaidetta, sekä vieraillaan nykytaiteen näyttelyssä.

  Opastetut taidemuseoretket ovat opiskelijalle ilmaisia, mutta matka maksetaan itse.

  Opintojaksolta peritään tarvikemaksua 7 euroa.

 • Koulukohtainen syventävä opintojakso

  KU6 Kolmiulotteista (2 op), 2. vsk

  Opintojaksolla tehdään kolmiulotteisia teoksia muotoilun ja taiteen lähtökohdista. Lisäksi harjoitellaan kolmiulotteista piirtämistä prosessin eri vaiheissa. Opintojaksolla tehdään mm. pienoismalleja, veistoksia tai kolmiulotteisia maalauksia ja syvennetään tietoutta saven muotoilu- ja koristelutekniikoista. Vierailukäynti paikalliseen lasimuseoon tai veistotaiteen näyttelyyn järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Tarjotaan parillisina lukuvuosina (lv. 2022-2023)

  Opintojaksolta peritään tarvikemaksua 8 euroa (sis. savet ja lasitteet).

 • Koulukohtainen syventävä opintojakso

  KU7 Piirustus ja maalaus (2 op), 2. vsk

  Opintojaksolla perehdytään laajemmin maalaus- sekä piirrostekniikoihin, värinkäyttöön, sommitteluun ja ihmisen kuvaamiseen. Syvennetään kuvailmaisua muodon, mittasuhteiden sekä ihmisen ja tilan kuvaamisen tapoihin. Kokeillaan erilaisia piirtimiä ja yhdistellään rohkeasti eri tekniikoita kuvan sisällön mukaisesti.

  Opintojaksolta peritään tarvikemaksua 8 euroa.

 • Koulukohtainen syventävä opintojakso

  KU8 Valokuvaus (2 op), 2. vsk

  Opintojaksolla perehdytään kameran toimintaan ja tutkitaan valokuvan mahdollisuuksia taiteellisessa ilmaisussa. Kuvataan vanhan ajan filmikameralla ja digitaalisella järjestelmäkameralla. Kehitetään filmit ja vedostetaan valokuvia pimiössä ja harjoitellaan digikuvaajalle tarpeellista kuvankäsittelyä. Kehitetään henkilökohtaisia kuvausaiheita tai yhdistetään perinteistä tai digitaalista valokuvaa piirustus- tai maalaustekniikoihin. Kootaan valokuvakansio.

  Opintojaksolta peritään tarvikemaksua 10 euroa (sis. filmi, valokuvakemiat, tulosteet).

 • Koulukohtainen syventävä opintojakso

  KU9 Kuvankäsittely (2 op), 1.-2.vsk.

  Kuvien luonti ja muunteleminen Photoshop-kuvankäsittelyohjelmalla. Omien kuvien luominen ja käsittely. Käyttöliittymän osien hallinta, digitaalisten kuvien värien muuntelu, työkalujen ominaisuudet, tasojen avulla työskentely, erilaiset kuvatyypit, niiden käyttö ja yhdistely käyttötarkoitustaan vastaaviksi. Opintojakso KU1 tulee olla suoritettuna ennen opintojaksolle osallistumista.

 • Koulukohtainen syventävä opintojakso

  KU10 Omat teemat (2 op), 3. vsk.

  Omavalintainen kuvallinen työ, jossa tehdään taiteellinen tuotos ja kuvataan siihen liittyvä työprosessi. Opiskelija esittää portfoliossa työnsä sisällölliset ja tekniset tavoitteet, luonnokset, työnkuvaukset ja itsearvioinnin. Opintojaksolle osallistuminen edellyttää vähintään kolmen kuvataiteen opintojakson suorittamista. Opintojakso arvioidaan sanallisesti ja siitä annetaan suoritusmerkintä.

  Opintojaksolta peritään tarvikemaksua käytettyjen tarvikkeiden mukaan, tarvikkeet voi myös hankkia itse.

 • Koulukohtainen syventävä opintojakso

  KU11 Mainostoimisto (2 op), 2.-3. vsk

  Opintojakso on markkinointiin ja graafiseen viestintään syventävä kokonaisuus, jossa tutustutaan mainosmaailmaan ja opetellaan oman osaamisalueen vahvuuksien soveltamista markkinoinnissa. Opintojaksolla osallistutaan lukion markkinointiin, tehdään vuosikertomuksen graafisia elementtejä piirtäen ja valokuvaamalla ja tehdään sivuja ammattiohjelmilla (InDesign ja Photoshop). Tehdään yhteistyötä lukion viestintätiimin sekä mahdollisesti ohjaus- ja työelämätiimin tai muiden yhteistyötahojen kanssa. Tarjotaan parittomina lukuvuosina (lv.2023-2024)

 • Koulukohtainen syventävä robotiikan ja kuvataiteen yhteisopintojakso

  KU12/ROB6 Virtuaaliympäristöt ja taide (2 op), 2.-3. vsk.

  Opetuksen keskiössä on robotiikka, virtuaalitodellisuuteen- sekä digi-teknologiaan liittyvät mahdollisuudet ilmaisussa ja taiteessa. Opintojaksolla tutustutaan eri taidemuotojen tapaan käsitellä nykyteknologiaa ja teknologian sisältöjä, pohditaan taidetta ja teknologiaa yhdistäviä ilmiöitä. Tavoitteena on tehdä nykyteknologiaa käsittelevä teos kuvataiteen menetelmin. Opintojaksolla tutustutaan nykytaidetta ja teknologiaa käsittelevään taidenäyttelyyn mahdollisuuksien mukaan.

 • Valtakunnallinen lukiodiplomi

  KULD12 Lukiodiplomi (2 op), 3. vsk.

  Kuvataiteen lukiodiplomin suorittamalla osoitat kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin laajaa osaamista itse tekemällä, tulkitsemalla ja arvottamalla kuvia. Diplomitehtävät ovat valtakunnalliset ja niistä valitaan yksi, jonka pohjalta tehdään taideteos sekä portfolio. Opintojaksosta saat päättötodistuksen yhteydessä lukiodiplomitodistuksen. Sinulla tulee olla neljä kuvataiteen opintojaksoa suoritettuna ennen opintojaksolle osallistumista. Lukiodiplomi-info pidetään tehtävien julkistamisen jälkeen toukokuussa.

  Opintojaksolta peritään tarvikemaksua käytettyjen tarvikkeiden mukaan, tarvikkeet voi myös hankkia itse.