Hyppää sisältöön

Tietotekniikka

Tietotekniikka on lukiossamme vapaavalintainen oppiaine. Jokaisella lukiolaisella tulee olla tieto- ja viestintätekniikan perustaidot ”hanskassa”, sillä näitä taitoja tarvitaan joka päivä lukio-opinnoissa.

Jos koet, että tietotekniset taitosi ovat ”ruosteessa” tai kaipaat niihin vahvistusta ja ohjattua harjoittelua, valitse TVT1-opintojakso! Se antaa Sinulle hyvät valmiudet lukio-opinnoissa tarvittavien ohjelmistojen luontevaan ja tehokkaaseen käyttöön.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  TVT1 Opiskelijan digitaidot (2 op), 1.-2. vsk.

  TVT1-opintojakso on hyödyllisintä valita ensimmäisen lukiovuoden aikana. Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot ja -taidot lukio-opinnoissa ja työelämässä yleisesti käytetyistä ohjelmistoista. Opintojaksolla harjoitellaan esim. kuvaajien piirtämistä, taulukoiden käsittelyä, diagramminen laatimista ja esitysgrafiikka- ja tekstinkäsittelyohjelmien monipuolista käyttöä. Opintojakson sisältö mukautetaan opiskelijoiden tarpeen mukaan.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  TVT2 Digitutor-kurssi (2-4 op), 1.-2. vsk.

  Tällä opintojaksolla toiminta koostuu pääasiassa käytännön työtehtävistä. Opintojakso ei ole sidottu tiettyyn jaksoon tai lukujärjestykseen, vaan jatkuu koko lukuvuoden – tai useamman lukuvuoden – ajan. Kyseessä ei ole siis tavallinen opintojakso, vaan digitutorit jakavat omaa digiosaamistaan toimiessaan tieto- ja viestintäteknisenä tukena muille lukion opiskelijoille ja opettajille. Digitutorit toimivat yhteistyössä digitutoreita ohjaavan opettajan kanssa.
  Samalla digitutor-opiskelija kehittää tieto- ja viestintätekniikkaan ja asiakaspalveluun liittyviä taitojaan.

  Lukiossamme digitutoreina toimineille opiskelijoille myönnetään aktiivisesta toiminnasta opintojakso, jonka laajuus voi olla 2 – 4 op.

 • Muualla suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin. Riihimäen lukiossa kurssien hyväksilukemista haetaan apulaisrehtorilta. Opiskelija esittää alkuperäisen todistuksen opinnoistaan. Todistuksessa tulee näkyä myös opintojen laajuus. Mikäli opinnot tai suoritukset tapahtuvat lukuvuoden aikana, ota yhteys syyslukukauden alussa  apulaisrehtoriin ja sovi kurssien hyväksilukemisesta.

  Helsingin yliopiston ohjelmoinnin MOOC
  Tarkemmat tiedot Ohjelmoinnin MOOC-kurssista ja kurssille ilmoittautuminen osoitteessa http:// mooc.fi
  Ohjelmoinnin MOOC vastaa sisällöltään Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen kursseja ”Ohjelmoinnin perusteet” ja” Ohjelmoinnin jatkokurssi”. Kurssit suoritetaan tekemällä viikoittaisia tehtäviä ja molempien kurssien päätteeksi on pakollinen tentti. Kurssit vastaavat yhteensä kymmentä yliopiston opintopistettä (5+5).

  Aallon ohjelmoinnin MOOC
  Tarkemmat tiedot Aallon ohjelmoinnin MOOC -kurssista ja kurssille ilmoittautuminen osoitteessa http://mooc.aalto.fi/
  Aalto-yliopiston avoimella verkkokurssilla opit kattavat perusteet ohjelmoinnista. Ohjelmoinnin MOOC seuraa Aalto-yliopiston tietotekniikan koulutusohjelman ensimmäisen vuoden ohjelmointikurssia Ohjelmointi 1.