Hyppää sisältöön

Musiikki

Kaikki saavat soittaa, kaikki osaavat soittaa ja vaikka eivät osaisikaan, niin saavat soittaa silti!

- Tuomo Komonen (punk-ideologiaa mukaillen)

Mitä hyötyä on musiikista ja musiikin opiskelusta?

 • kehittää kielellisiä taitoja
 • lisää tarkkaavaisuutta
 • auttaa tunteiden säätelyssä

Eli musiikki tehostaa oppimista ja edistää kaikkea, mitä tarvitaan koulutehtävien tekemiseen!

 • musiikki tukee hyvinvointia, koska se on keino ilmaista itseään
 • musiikkiharrastus tehostaa aivotoimintaa
  kuulemisen ja tarkkaavaisuuden järjestelmät kehittyvät soittavalla ja laulavalla lapsella muita nopeammin
 • laulaminen tukee lukemaan oppimista
 • musiikki on taidetta ja siksi arvokasta sellaisenaan
 • aktiivinen musiikin kuunteleminen kehittää aivoja
 • musiikin pitkäaikainen harrastaminen laajentaa useita aivoalueita
 • muusikoilla tieto kulkee nopeammin ja tarkemmin aivoalueiden välillä ja aivojen ja lihasten välillä
 • musiikin kuuntelu, soittaminen ja laulaminen tukevat muistin säilymistä
 • aktiivinen musiikkiharrastus hidastaa aivojen vanhenemista
 • tuttujen laulujen kuunteleminen ja laulaminen hidastaa dementiaoireiden etenemistä
 • musiikki parissa voit kokea hauskoja hetkiä ja musiikki on kivaa yhdessä tekemistä
 • kehittää luovuutta
 • opettaa vastuunkantamista
 • opettaa yhdessätyöskentelyn taitoja

Äänellään se variskin laulaa ja niin kauan kuin suomalaisten maku ei muutu, niin kyllä meillä aina töitä riittää!

- Repe Helismaa

Millaista musiikin opiskelu on Riihimäen lukiossa?

 • tekemistä painottavaa
 • tehdään töitä leppoisassa ilmapiirissä
 • opitaan yhdessä
 • kannustavaa ja kokeilemaan rohkaisevaa
 • kaikkien on mahdollista oppia soittamista, laulamista säveltämistä, sanoittamista
 • musiikkiteknologiaa: miksausta, biittien tekoa koneella, äänentoistolaitteiden kytkemisen harjoittelua…
  musiikkivideoiden tekemistä
 • bändisoittoa
 • musiikin kuuntelua
 • konserttivierailuja
 • esiintymisiä koulun tilaisuuksissa
 • musiikin peruskäsitteiden opiskelua
 • musiikin merkitysten pohtimista
 • musiikin taustatekijöiden tutkimista
 • eväitä musiikin elinikäiseen harrastamiseen tai vaikka ammattimuusikoksi asti
 • Punk-asennetta: kaikki saavat soittaa, kaikki osaavat soittaa ja vaikka eivät osaisikaan, niin saavat soittaa silti!
 • Pakolliset opintojaksot

  MU1 Intro – kaikki soimaan (2 op), 1. vsk

  ”Mikä voisi olla minun juttuni? Osaankohan vielä? Uskallankohan kokeilla?”Opintojaksolla kerrataan peruskoulussa opittuja taitoja ja opitaan myös uutta esimerkiksi musiikin peruselementeistä.
  Turvallisessa ja kannustavassa ympäristössä voi rohkeasti kokeilla uusia asioita pelkäämättä, että tulee
  lytätyksi. Luvassa on paljon soittamista ja laulamista mutta musiikkia voi tehdä muillakin tavoilla. Etsitään
  omaa tapaa tehdä musiikkia ja pohditaan musiikin merkitystä itselle ja muille.

 • MU2 Syke – soiva ilmaisu (2 op), 1. vsk.

  Mikä oli ensimmäinen suomalainen rap-kappale? Keitä ihmeessä olivat Irwin Goodman, Repe Helismaa,
  Juice Leskinen ja Badding? Onko Suomessa muitakin säveltäjiä kuin Sibelius? Tehtiinkö Suomessa oikeasti
  elektronista musiikkia ja 60-luvulla? Mitä ovat Love Records, Wigwam, jouhikko, Finnhits ja C-kasetti?
  Milloin suomalainen iskelmä keksittiin? Oliko suomalainen Hanoi Rocks oikeasti Guns N’ Rosesin esikuva?
  Miksi Neumann ja muut Dingon jäsenet tarvitsivat turvamiehiä?

  Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia MU2 opintojaksolla, jolla syvennetään opiskelijan
  kokemuksia ja tietämystä suomalaisesta musiikkikulttuurista, sen taustoista, kehityksestä ja nykytilasta.
  Opiskelu auttaa hahmottamaan ja ymmärtämään, miksi Suomessa kuunnellaan juuri tällaista musiikkia tällä hetkellä. Soitettava ja laulettava ohjelmisto koostuu suomalaisesta musiikista ja opiskelijoiden toiveista.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

  MU3 Genre – globaali uteliaisuus (2 op), 2. vsk

  Opintojaksolla laajennetaan musiikillista ja kulttuurista tietämystä, ajattelua ja kokemusmaailmaa tutustumalla erilaisiin maailman musiikkikulttuureihin ja musiikkityyleihin, kuten reggae, samba, bossa nova, salsa, soul, funk, jazz ja afrikkalainen musiikki. Opiskeltavia ilmiöitä tarkastellaan osana kulttuuria. Opintojakson pääpaino on soittamisessa ja laulamisessa.

 • Valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot

  MU4 Demo – luovasti yhdessä (2 op), 2. vsk

  Opintojaksolla toteutetaan joku yhteinen tai pienemmissä ryhmissä tehtävä musiikillinen tai taiteidenvälinen projekti/prosessi ryhmän mahdollisuuksien ja toiveiden mukaan. Samalla tutustutaan musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin muissa taiteissa tai mediassa, kuten elokuvissa, teatterissa, radiossa, televisiossa ja musiikkivideoissa. Soitettava ja laulettava ohjelmisto valikoituu näiden teemojen mukaan ja sitä suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

  MU5 Lauletaan! (2 op), 2.-3. vsk

  ”Äänellään se variskin laulaa ja niin kauan, kun Suomen kansan maku ei parane, niin kyllä meillä leipä riittää.” (Repe Helismaa) Opintojakson opiskelu painottuu laulamiseen ja äänenkäyttöön mutta soittaminenkin on mahdollista ryhmän niin halutessa. Opintojaksolla lauletaan erityylisiä lauluja eri genreistä ja toteutetaan myös opiskelijoiden toiveita.
  Opintojakso sopii kelle tahansa, joka on kiinnostunut laulamisesta eli mitään ei tarvitse osata valmiiksi. Laulaminen ja oman äänen käyttäminen muiden kuullen voi olla uusi ja jännittävä asia. Sen takia kenenkään ei tarvitse laulaa yksin. Opintojaksolla tehdään mm. erilaisia ääniharjoitteita, kehitetään ääntä ja äänenkäyttöä sekä tutustutaan stemmalauluun, äänenhuoltoon, hyvään äänenkäyttöön, mikrofonilauluun ja erilaisiin äänenkäyttötapoihin.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

  MU6 Soitetaan yhdessä (2 op), 1.-2. vsk.

  ”Kaikki saavat soittaa, kaikki osaavat soittaa ja vaikka eivät osaisikaan, niin saavat soittaa silti!” (Tuomo
  Komonen, punk-ideologiaa mukaillen) Opintojaksolla opiskellaan yhteissoittoa ja säestämistä rummuilla, bassolla, kitaralla ja koskettimilla. Muidenkin soittimien soittajat ja laulajat ovat tervetulleita! Opiskelussa edetään ryhmän taitojen mukaan. Kurssi sopii kaikentasoisille opiskelijoille: vasta-alkajia neuvotaan heidän taitonsa mukaisesti ja edistyneemmille soittajille on tarjolla lisähaasteita.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

  MU7 Enemmän irti musiikista (2 op), 2. vsk

  ”Mikä ihmeen sointuja ovat Gsus4, Dadd9, Bbdim, Cmmaj9, F13 ja A7+5? Miten opin soittamaan nuoteista? Miten voin merkitä musiikillisia ideoitani muistiin? Miten voin soittaa sooloja kappaleisiin? Miten opin
  improvisoimaan?”

  Opintojaksolla ihmettelemme kaikkea tätä ja paljon muuta. Soitamme paljon ja soittamisen tueksi etsimme keinoja ymmärtää soittamista ja saada siitä enemmän irti. Tule kysymään ja oppimaan kaikkea mitä olet aina halunnut tietää musiikista! Opintojakso sopii kaikille.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

  MU8 Kultakorvaklubi (2 op), 3. vsk

  Opintojaksolla tehdään konserttivierailuja erilaisiin kiinnostaviin musiikillisiin kohteisiin sekä kuunnellaan opiskelijoiden ja opettajan valitsemaa musiikkia ja opetellaan keskustelemaan siitä. Keskusteluissa pyritään pääsemään eroon hyvä – huono –asetelmasta eli opetellaan analysoimaan musiikkia ja keskustelemaan siitä syvemmin ilman arvolatausta. Opintojaksolla voidaan myös soittaa ja laulaa, jos opiskelijat haluavat niin. Osa opintojakson konserttivierailuista on ilmaisia ja osa saattaa olla maksullisia. Opintojakson budjetista sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Raha ei ole kuitenkaan edellytys opintojakson
  suorittamiselle.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

  MU9 Musiikkiteknologia (2 op), 3. vsk.

  Teknologia on ollut jo vuosikymmeniä luonnollinen osa musiikin tekemistä. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin musiikkiteknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin musiikin tekemisessä, kuten äänentoistolaitteisiin
  ja niiden kytkemiseen, miksaamiseen, äänittämiseen ja editoimiseen tietokoneella sekä musiikin tekemiseen tietokoneella DAW:ia hyödyntäen.
  Opintojaksolla opittuja taitoja voit hyödyntää vaikkapa toimimalla koulun tilaisuuksissa miksaajana tai rakentaessasi omaa kotistudiota.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

  MU10 Bändi- ja yhtyemusiikki (2 op), 1.-3. vsk.

  Bändi- ja yhtyemusiikkiopintojaksoja voi suorittaa kolmella eri tavalla:

  1) Musiikkipankkitoiminta
  Opintojakson voi suorittaa esiintymällä lukion erilaisissa tilaisuuksissa. Musiikinopettaja kokoaa ja
  harjoituttaa kokoonpanot. Toiminta on projektiluontoista, eikä lukujärjestykseen sidottua ja musiikin
  tyylit vaihtelevat projekteittain. Opintosuorituksen saa kun 38 tuntia musiikkipankkityöskentelyä tulee
  täyteen. Tunteja kerryttävät esiintymisen lisäksi harjoitukset, roudaaminen ym. projektiin kuuluvat asiat.
  Lukioaikana ahkerasta musiikkipankkitoiminnasta kertyy yleensä 1-2 opintopistettä.

  2) Vanhojen tanssien bändi / orkesteri
  Musiikinopettaja kokoaa pääasiassa 1. vuosikurssin opiskelijoista bändin / orkesterin, joka harjoittelee
  jakson verran vanhojen tanssien kappaleita ja säestää tanssijoita vanhojen tansseissa. Orkesteriin tarvitaan
  laulaja/laulajia ja komppiryhmä (esim. rummut, basso, kitara, piano/koskettimet) jousisoittajia (esim. sello,
  viulu, alttoviulu) puhallinsoittimia (esim. klarinetti, poikkihuilu, saksofonit) ja muita mahdollisia soittimia
  (esim. haitari).

  3) Bänditoiminta
  Tavoitteellisesta, tuloksellisesta ja koulussa näkyvästä bänditoiminnasta on mahdollisuus saada yksi
  opintojakso / lukuvuosi. Opintojakso muodostuu pääasiassa bändien omatoimisesta harjoittelusta ja
  esiintymisistä. Bändien kokoamisessa on hyvä olla omatoiminen.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

  MU11 Kuoro (2 op), 1.-3. vsk.

  Lukion kuoro harjoittelee musiikkiluokassa kerran viikossa ja esiintyy bändin säestyksellä mm. koulun
  erilaisissa tilaisuuksissa, kuten ylioppilasjuhlissa. Kuorossa opetellaan laulamaan äänissä ja harjoitellaan
  mikrofonilaulua sekä esiintymistä ja äänenhuoltoa. Myös toiveita saa esittää.
  Tule laulamaan kivaa musiikkia ja kehittämään ääntäsi ja laulutaitoasi rennolla meiningillä!

 • Koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

  MULD6 Lukiodiplomi (2 op), 3. vsk

  Luovuus ja osaaminen käyttöön! Musiikin lukiodiplomin voi suorittaa musiikkiprojektina tai musiikillisena näytesalkkuna, joissa opiskelijan luovuus, harrastuneisuus ja osaaminen pääsevät kukoistamaan. Musiikkiprojekti voi olla vaikkapa tallenne tai konsertti, jonka opiskelija suunnittelee ja toteuttaa yksin tai pienessä ryhmässä. Lukiodiplomin tehtävät ovat valtakunnallisia ja opiskelija saa suorituksestaan lukiodiplomitodistuksen, josta voi olla hyötyä vaikkapa jatko-opintoja haettaessa.