Hyppää sisältöön

Englanti

Hello!

On mukava osata kieltä, jota puhuu yli miljardi ihmistä maailmassa!

Englantia tarvitset kaikkialla. Englannin kielen osaaminen on nykyisin välttämätöntä. Englanti on kansainvälisen kaupan, tieteen ja kulttuurin kieli ja yhteisen äidinkielen puuttuessa sitä käytetään nykymaailman lingua francana.

Erinomainen englannin kielen taito on hyödyksi opiskelu- ja työelämässä. Englanti on todennäköisesti käytetyin kieli kansainvälisissä yhteyksissä, mutta muidenkin vieraiden kielten opiskelu on edelleen hyvin tärkeää. Monien kielten osaaminen kertoo, että ihminen on sinnikäs opiskelija, joka jaksaa tehdä pitkäjänteistä työtä.

Englannissa on 6 pakollista valtakunnallista opintojaksoa, joiden lisäksi voit lukiossamme valita vielä 6 opintojaksoa lisää, jos haluat vahvistaa osaamistasi ja edetä pidemmälle kieliopinnoissasi. Ylioppilaskirjoitusten aiheet kuten ympäristöteemat ovat 7. opintojakson keskeistä sisältöä. Toisen tai kolmannen vuosikurssin aikana voit opiskella englannin mediaopintoja 10 tai Creative Writing -opintojakson 11, jotka parantavat kirjoittamistaitojasi.  Suullinen opintojakso 8 tukee kuullun ymmärtämistä ja vahvistaa ja lisää sanaston hallintaa.

Tarjoamme myös tukikurssin 9 niille, jotka haluavat parantaa peruskoulun englannintaitojaan.

Nykyään tarvitaan laajaa ja monipuolista kielitaitoa, jossa vuorovaikutus- ja viestintätaidot ovat olennaisia. Kielitaito ei ole vain kielen ymmärtämistä ja tuottamista, vaan myös kulttuurista osaamista ja argumentointi- ja esiintymistaitoja. Esimerkiksi englannin puhejaksolla harjoitellaan puhumisen lisäksi esiintymistaitoja ja käsitellään monipuolisesti eri aihepiirejä.

 • Pakolliset opinnot

  ENA1-2 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen, englanti globaalina kielenä (4 op), 1. vsk.

  Aloitetaan kieliprofiilin tekeminen. Vahvistetaan perusopetuksessa hankittua kielitaitoa. Syvennetään kirjallista ilmaisua. Harjoitellaan suullisia taitoja, kuten mielipiteenilmaisua ja keskustelutaitoja eri kielenkäyttötilanteissa, myös kansainvälisissä yhteyksissä. Aihepiirit liittyvät ihmissuhteisiin ja hyvinvointiin sekä nykymaailman verkostoitumiseen.

 • Pakolliset opinnot

  ENA3 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (2 op), 1. vsk

  Aihepiirit liittyvät eri taiteenaloihin, erilaisiin kulttuurisiin ilmiöihin, englanninkielisiin medioihin ja luovaan toimintaan. Opiskelijoiden monilukutaitoa laajennetaan ja syvennetään. Kurssilla harjoitellaan kielen eri osa-alueita ja kieltenopiskelutaitoja.

 • Pakolliset opinnot

  ENA4 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä (2 op), 2, vsk.
  Aihepiirit liittyvät yhteiskunnallisista ilmiöistä vaikuttamismahdollisuuksiin kansalaisyhteiskunnassa. Kehitetään opiskelijoiden kriittistä lukutaitoa ja tiedonhakutaitoja ja käydään englannin kielellä keskustelua aihepiiriin liittyvistä asioista, esim. ihmisoikeuskysymyksistä ja kansalaisten toimimismahdollisuuksista.

 • Pakolliset opinnot

  ENA5 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op), 2. vsk.

  Aihepiireinä eri tieteenalat. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista. Opintojakson keskeiset työtavat: harjoitellaan tekstin tulkintaa ja tuottamista sekä tiedonhankinnan taitoja. Opintojaksolla tehdään sen teemoihin liittyvä laajempi kirjallinen tuotos.

 • Pakolliset opinnot

  ENA6 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (2 op), 2. vsk.

  Aihepiireinä jatko-opiskelu, työelämä, talousasiat ja yrittäjyys. Kansainvälisyys on opintojakson kantava teema. Pohditaan jatko-opintoja ja urasuunnitelmia. Syvennetään käsitystä kielitaidosta työvälineenä ja tutustutaan erilaisiin tekstilajeihin.

 • Valtakunnalliset syventävät opinnot

  ENA7 Ympäristö ja kestävä elämäntapa (2 op), 2.-3. vsk.

  Aihepiirinä sosiaalisesti, taloudellisesti sekä kulttuurisesti kestävä ekologinen elämäntapa. Analysoidaan ja tuotetaan eri tekstilajien tekstejä (fiktiivisiä, ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia tai kantaaottavia tekstejä). Syvennetään tekstin tulkintaa ja tuottamista erilaisille yleisöille. Syksyn kirjoittajille opintojakso on tarjolla toisen vuosikurssin keväällä, kevään kirjoittajille yleensä toisessa jaksossa.

 • Valtakunnalliset syventävät opinnot

  ENA8 Viesti ja vaikuta puhuen (2 op), 2.-3. vsk.

  Monipuolista englannin suullisen kielitaidon harjoittelua. Kerrataan ja täydennetään aikaisemmilla opintojaksoilla käytyjä aihepiirejä. Vahvistetaan puhumisen sujuvuutta, esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja. Syksyn kirjoittajille opintojakso on tarjolla toisen vuosikurssin keväällä. Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  ENA9 Nivelkurssi (2 op), 1. vsk

  Vahvistetaan englannin eri osa-alueiden hallintaa ja kielen oppimisstrategioita. Kurssi kertaa yläkoulun englannin kieliopin. Jos sinulla on aukkoja yläkoulun englannissa, niin tämä kurssi on tarkoitettu sinulle. Kurssilla vahvistetaan myös keskeistä sanastoa ja harjoitellaan kirjoittamista, kuuntelua ja luetunymmärtämistä. Kurssi on hyvä pohja varsinaisille lukion englannin opinnoille.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  ENA10 Media (2 op), 2.-3. vsk.

  Aihepiireinä eri mediat ja ajankohtaiset tapahtumat, yleismaailmalliset asiat, maailmanhistorian tärkeät tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät aiheet. Mediakriittisen näkemyksen harjaannuttamista ja monipuolista tekstien tuottamista ja ymmärtämistä. Opitaan haastavaa sanastoa jatko-opintoja ja ylioppilaskirjoituksia varten. Tarjotaan parittomina lukuvuosina (lv. 2023-2024)

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  ENA11 Kulttuuri ja kirjallisuus (2 op), 2.-3. vsk

  Tutustutaan tarkemmin muutamaan englanninkieliseen klassikkoon sekä eri puolilla maailmaa julkaistuun englanninkieliseen kirjallisuuteen. Opintojaksolla on monipuolista tekstien tuottamista ja ymmärtämistä. Lukemalla erilaisia kaunokirjallisia tekstejä opiskelija oppii myös kirjoittamaan paremmin sekä kartuttaa englannin kielitaitoa ja sanastoa jatko-opintoja sekä ylioppilaskirjoituksia mielessä pitäen. Tarjotaan
  parillisina lukuvuosina (lv.2022-2023)

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  ENA12 Abienglanti (2 op), 3. vsk.

  Yo-kokeessa tarvittavien taitojen hiomista ja vahvistamista. Sanaston ja kieliopin kertaamista monipuolisten koetyyppien avulla. Harjoittelemme kuunteluita, luettuja ja aineiden kirjoittamista.