Hyppää sisältöön

Tietotekniikka

Tietotekniikalla on lukiossa kaksijakoinen rooli. Toisaalta tietotekniikka on oma oppiaineensa, mutta ennen kaikkea tietotekniikka on apuväline lukio-opinnoissa.

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö on luonnollinen ja jokapäiväinen osa lukio-opiskelua ja opetusta.  Opiskelijat käyttävät lukio-opinnoissa omia kannettavia tietokoneitaan. Kukin opettaja opettaa tarvittaessa opiskelijansa käyttämään kurssilla tai oppiaineessaan tarvittavaa alustaa ja sovelluksia.

Aineen merkitys jatko-opinnoissa ja työelämässä
Tietotekniikkaa tarvitaan lähes kaikissa lukion jälkeisissä opinnoissa. Tietotekniikan perusteiden hallitseminen ja tiedonhaun ja -käsittelyn taidot on nyky-yhteiskunnassa tärkeitä kansalaisen perustaitoja.

Tietotekniikan hallinta edesauttaa työympäristön hallintaa; hyvät tietotekniset taidot helpottavat sekä työtä että opiskelua.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  TVT1 Opiskelijan digitaidot (2 op), 1.-2. vsk.

  Opintojakso on hyödyllisintä valita ensimmäisen lukuvuoden aikana. Opintojakson tavoitteena on antaa
  perustiedot ja -taidot lukio-opinnoissa ja työelämässä yleisesti käytetyistä ohjelmistoista. Opintojaksolla harjoitellaan esim. kuvaajien piirtämistä, taulukoiden käsittelyä, diagramminen laatimista ja esitysgrafiikka- ja tekstinkäsittelyohjelman monipuolista käyttöä. Opintojakson sisältö mukautetaan opiskelijoiden tarpeen mukaan.

 • Koulukohtaiset valinnaiset opinnot

  TVT2 Digitutor-kurssi (2-4 op), 1.-2. vsk.

  Digitutor-kurssi ei ole ”perinteinen” opintojakso, vaan toiminta koostuu pääasiassa käytännön
  työtehtävistä. Digitutorit toimivat yhteistyössä digitutoreita ohjaavan opettajan kanssa.
  Digitutor-opiskelija jakaa omaa digiosaamistaan, toimii tieto- ja viestintäteknisenä tukena muille lukion
  opiskelijoille ja opettajille. Samalla hän kehittää asiakaspalvelutaitojaan sekä tieto- ja viestintätekniikkaan
  liittyviä taitojaan.

  Lukiossa digitutoreina toimineille opiskelijoille myönnetään aktiivisesta toiminnasta opintojakso, jonka
  laajuus voi olla 2 – 4 op.