Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Suoritusohjeet LOPS2016

Lukion oppimäärä

Lukion oppimäärä muodostuu pakollisista ja syventävistä kursseista sekä niihin liittyvistä soveltavista kursseista. Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän, kun hän on suorittanut hyväksytysti laatimaansa opinto-ohjelmaan kuuluvien oppiaineiden oppimäärät.

Lukion oppimäärässä ovat mukana kaikki hänen arvioidut kurssinsa, eikä mitään voi jälkikäteen poistaa.
Koulukohtaisista kursseista voidaan lukion oppimäärään lukea mukaan vain hyväksytysti suoritetut kurssit. (OPH:n päätös 19.3.1999)

Opiskelija on siis suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun on

  • suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti
  • valtakunnallisten syventävien kurssien määrä on vähintään 10
  • ja vähimmäiskurssimäärä 75 täyttyy.

Opiskelijalle on ennen päätötodistuksen antamista varattava mahdollisuus osallistua oppiaineen kirjalliseen kuulusteluun eli tenttin. Siihen voi sisältyä myös suullisia tehtäviä. Mikäli opiskelija tällöin osoittaa suurempaa oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvosteluista määräytyvä arvosana edellyttää, päättöarvosanaa korotetaan tämän mukaisesti.

1. Opetusta järjestetään koulun tiloissa ja myös muissa oppiaineeseen soveltuvissa tiloissa. Sinun on oltava läsnä ensimmäisellä oppitunnilla ja siten varmistettava paikkasi kurssilla. Ainoastaan etukäteisilmoitus sairaudesta tms. voi antaa oikeuden päästä mukaan ensimmäisen tunnin poissaolon jälkeen. Varsinkin jos ryhmään olisi tulijoita enemmän kuin mahtuu, jonossa olevat pääsevät mukaan, jos olet ilman etukäteisselvitystä pois ensimmäiseltä oppitunnilta.

2. Digitaalisia opiskeluympäristöjä käytetään myös. Etäopetuksesta ja itsenäisestä opiskelusta annetaan aina erikseen ohjeita. Näitä tilanteita voivat olla mahdollisen pandemian lisäksi opettajien koulutusten tai kokousten yhteydessä tai jos ylioppilaskirjoituksissa joudutaan järjestämään luokkia koululla yo-kirjoitustiloiksi. Siksi on tärkeää, että seuraat rehtorin laatimaa viikkotiedotetta ja opintojaksojen osalta opettajien ohjeistuksia.

3. Kahden kurssin samanaikainen opiskelu saattaa joissakin tapauksissa olla välttämätöntä. Jos valintasi mukaiset opinnot ovat lukujärjestyksessä samaan aikaan, keskustele opettajien kanssa, miten voisit suorittaa molemmat kurssit. Opinto-ohjaaja voi olla apuna, kun suunnittelet tuplasuoritusta. Neuvottele opettajien kanssa ennen uuden jakson alkamista ja laatikaa suunnitelma, miten osallistut molempien suoritettavien aineiden oppitunneille, hoidat palautettavat tehtävät ja osallistut loppukokeeseen ja arviointipäiviin.

4. Jos haluat suorittaa jonkin kurssin itsenäisesti, keskustele ensin kyseisen aineen opettajan kanssa. Allekirjoita aineenopettajan kanssa tekemäsi sopimus ja vie se apulaisrehtorin hyväksyttäväksi Apulaisrehtori toimittaa aineenopettajalle ja sinulle kopion sopimuksesta. Jos et pidä sopimusta ja jätät esim. annetut tehtävät palauttamatta, menetät kyseisen kurssin itsenäisen suorittamisen mahdollisuuden. Suoritusmerkinnäksi tulee tässä tapauksessa hylätty (H). Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään siis hyväksytty arvosana. Kurssiselosteesta näet, mitkä kurssit on mahdollista suorittaa itsenäisesti.

5. Jos aiot suorittaa kurssin oman lukion sijaan muussa oppilaitoksessa, neuvottele asiasta etukäteen oposi kanssa. Vie todistus suorituksestasi apulaisrehtorille, joka hyväksyy suorituksen. Muiden lukioiden kurssit hyväksytään suorituksiksi samoin kuin kesälukioissa suoritetut opintojaksot. Vaihtoopiskeluvuodesta merkitään 5 kurssia suoritetuksi. Jos puolestaan haluat suoritusmerkinnän osaamisen tunnustamisesta, esitä selvitys opinnoistasi tai osaamisestasi apulaisrehtorille.

6. Arviointi päivään osallistuminen onnistuu, kun olet selvittänyt kaikki poissaolosi suoritusohjeiden mukaisesti . Toinen ehto on, että olet palauttanut tehtävät, jotka on kurssin aikana palautettavaksi määrätty, ellei opettajan kanssa ole toisin sovittu. Poissaolo ilman pätevää syytä arviointi päivästä katsotaan keskeytyneeksi suoritukseksi (K).

7. Uusintakuulustelun ilmoittautumisajat on kerrottu tapahtumakalenterissa koulun kotisivuilla. Ilmoittaudu Wilmassa määräaikaan mennessä. Ilmoittautumisten perusteella opettaja laatii uusintakokeen. Uusintakuulustelupäivä on sinulle normaali koulupäivä, jonka päätteeksi on uusintakoe.

8. Lukio suoritetaan kolmessa vuodessa. Jos kuitenkin päädyt harkitsemaan opintojen pidennystä, varaa aika opolle opintosuunnitelman tarkistamista varten. Opintojen pidentämiseen tarvitaan rehtorin lupa,  joten et voi vain omatoimisesti muuttaa opintosuunnitelmaasi Wilmassa.

9. Lukion opiskelijana olo opiskelijaetuineen edellyttää, että suoritat kussakin jaksossa vähintään 4 kurssia. Poikkeuksista päättä tarvittaessa rehtori.

10. Lukion oppimäärä pitää olla tehtynä ja ylioppilaskirjoitukset läpäisty, jotta voit päästä ylioppilaaksi.

  • Jos aiot abivuoden keväällä ylioppilaaksi, sinun on suoritettava abivuoden kolmannen jakson loppuun mennessä pakolliset kurssit hyväksytysti.
  • Neljännen jakson aikana voit vielä täydentää opintojasi valinnaisilla kursseilla.
  • 3,5-vuotinen opiskelu tarkoittaa, että sinulla on abivuonna myös 4.- ja 5.-jaksot sekä seuraavan
    syksyn 1. jakso aikaa opiskella. Sinun pitää suorittaa pakolliset kurssit 5. jakson loppuun mennessä.
  • Jos olet nelivuotinen opiskelija, sinun abivuotesi on neljäs lukiovuosi ja pakolliset kurssit pitää olla tehtynä sen vuoden kolmannen jakson loppuun mennessä. Neljännessä jaksossa voit vielä täydentää opintojasi valinnaisilla kursseilla.