Hyppää sisältöön

Suoritusohjeet LOPS2021

Opinnot muodostuvat opiskelijan suorittamista opintojaksoista. 

Lukion oppimäärä

Lukion oppimäärän laajuus on 150 opintopistettä. Lukio-opinnot muodostuvat pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista. Valtakunnallisia valinnaisia opintoja tulee sisältyä vähintään 20 opintopistettä. Oppimäärään voi lisäksi sisältyä lukiodiplomeita ja muita valinnaisia opintoja. Lukiodiplomin voi suorittaa kuvataiteessa, musiikissa ja liikunnassa ja yhden lukiodiplomin laajuus on kaksi opintopistettä.

Kun oppimäärä tulee täyteen, siitä ei voi poistaa opiskelemiasi pakollisia eikä hyväksytysti suorittamiasi valtakunnallisia valinnaisia opintoja.

Muista valinnaisista opinnoista oppimäärään voivat kuulua opinnot, jotka olet suorittanut hyväksytysti.

Opintojen suoritusjärjestys ja opintojaksoihin jakaminen on kuvattu opetussuunnitelman ainekohtaisissa osioissa.

Yksittäisen oppiaineen opintojaksojen osalta opintojaksoselosteessa kuvataan
-suositeltava suoritusjärjestys
-itsenäiseen suorittamiseen liittyvät rajoitukset
-laaja-alainen osaamisen osuus eri oppiaineissa

Riihimäen lukion robotiikka on oma oppiaineensa, ja robotiikan kytkeytyminen eri oppiaineisiin kuvataan oppiaineiden opintojaksokuvauksissa.

1. Opetusta järjestetään koulun tiloissa ja myös muissa oppiaineeseen soveltuvissa tiloissa. Sinun on oltava läsnä opintojakson alkaessa ensimmäisellä tunnilla ja siten varmistettava paikkasi opintojaksolla. Ainoastaan etukäteisilmoitus sairaudesta tms. voi antaa oikeuden päästä mukaan ensimmäisen tunnin poissaolon jälkeen. Varsinkin jos ryhmään olisi tulijoita enemmän kuin mahtuu, jonossa olevat pääsevät mukaan, jos olet ilman etukäteisselvitystä pois ensimmäiseltä oppitunnilta.

2. Digitaalisia opiskeluympäristöjä käytetään myös. Etäopetuksesta ja itsenäisestä opiskelusta annetaan aina erikseen ohjeita. Näitä tilanteita voi olla mahdollisen pandemian lisäksi opettajien koulutusten tai kokousten yhteydessä tai jos ylioppilaskirjoituksissa joudutaan järjestämään luokkia koululla yo-kirjoitustiloiksi. Siksi on tärkeää, että seuraat rehtorin laatimaa viikkotiedotetta ja opintojaksojen osalta opettajien ohjeistuksia.

3. Kahden opintojakson samanaikainen opiskelu saattaa joissakin tapauksissa olla välttämätöntä. Jos valintasi mukaiset opinnot ovat lukujärjestyksessä samaan aikaan, keskustele opettajien kanssa, miten voisit suorittaa molemmat opintojaksot. Opinto-ohjaaja voi olla apuna, kun suunnittelet tuplasuoritusta. Neuvottele opettajien kanssa ennen uuden jakson alkamista ja laati kaa suunnitelma, miten osallistut molempien suoritettavien aineiden oppitunneille, hoidat palautettavat tehtävät ja osallistut loppukokeeseen ja arviointi päiviin.

4. Jos haluat suorittaa jonkin opintojakson itsenäisesti, keskustele ensin kyseisen aineen opettajan kanssa. Allekirjoita aineenopettajan kanssa tekemäsi sopimus ja vie se apulaisrehtorin hyväksyttäväksi. Apulaisrehtori toimittaa aineenopettajalle ja sinulle kopion sopimuksesta. Jos et pidä sopimusta ja esim. annetut tehtävät jäävät palauttamatta, menetät kyseisen opintojakson itsenäisen suorittamisen mahdollisuuden. Suoritusmerkinnäksi tulee tässä tapauksessa hylätty (H). Itsenäisesti opiskellusta opintojaksosta edellytetään siis hyväksytty arvosana. Opintojaksoselosteesta näet, mitkä opintojaksot on mahdollista suorittaa itsenäisesti.

5. Jos aiot suorittaa opintojakson oman lukion sijaan muussa oppilaitoksessa, sovi siitä etukäteen apulaisrehtorin kanssa. Apulaisrehtori hyväksyy suorituksen. Muiden lukioiden opintojaksot hyväksytään suorituksiksi samoin kuin kesälukioissa suoritetut opintojaksot. Vaihto-opiskeluvuodesta merkitään 10 opintojaksoa suoritetuksi. Jos puolestaan haluat suoritusmerkinnän osaamisen tunnustamisesta esitä selvitys opinnoistasi tai osaamisestasi apulaisrehtorille.

6. Arviointipäivään osallistuminen onnistuu, kun olet selvittänyt kaikki poissaolosi suoritusohjeiden mukaisesti . Toinen ehto on, että olet palauttanut tehtävät, jotka on opintojakson aikana palautettavaksi määrätty. Poissaolo ilman pätevää syytä arviointipäivästä katsotaan keskeytyneeksi suoritukseksi (K).

7. Uusintakuulustelun ilmoittautumisajat on merkitty tapahtumakalenteriin. Ilmoittaudu Wilmassa. Ilmoittautumisten perusteella opettaja laatii uusintakokeen. Uusintakuulustelupäivä on sinulle normaali koulupäivä, jonka päätteeksi on uusintakoe.

8. Lukio suoritetaan kolmessa vuodessa. Jos kuitenkin päädyt harkitsemaan opintojen pidennystä, varaa aika opolle opintosuunnitelman tarkistamista varten. Opintojen pidentämiseen tarvitaan rehtorin lupa, joten et voi vain omatoimisesti muuttaa opintosuunnitelmaasi Wilmassa. Erityisen painavasta syystä rehtori voi myöntää sinulle mahdollisuuden opintojen pidentämiseen.

9. Lukion opiskelijana olo opiskelijaetuineen edellyttää, että suoritat kussakin jaksossa suorittaa vähintään 8 opintopistettä. Poikkeuksista päättää tarvittaessa rehtori.

10. Jos aiot keväällä ylioppilaaksi, sinun on suoritettava abivuoden kolmannen jakson loppuun mennessä lukion oppimäärän edellyttämät pakolliset opintojaksot hyväksytysti. Neljännen jakson aikana voit vielä täydentää opintojasi. Jos aiot syksyllä ylioppilaaksi sinun on suoritettava lukion oppimäärän edellyttämän pakolliset opintojaksot toisen lukiovuoden viidennen jakson loppuun mennessä. Abivuoden ensimmäisen jakson aikana voit täydentää suorituksiasi valinnaisilla opintojaksoilla.