Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Opiskelijan oppimisen arviointi (LOPS2021)

Arvioinnin tarkoitus on ohjata ja tukea oppimistasi. Opintojakson aikana saat palautetta edistymisestäsi. Lukuvuoden aikana järjestetään viisi arviointiviikkoa, jolloin osallistut kokeisiin ja muilla tavoilla osoitat oppimistasi. Koejärjestelyissä voidaan ottaa huomioon erityisen tuen tarpeesi kuten lisäaika kokeen tekemiseen.

Arviointiviikon jälkeen opettajat merkitsevät saadut arvosanat Wilmaan. Opintojakson arvosanan määräytymiseen vaikuttavat oppiaineen tavoitteet, keskeiset sisällöt, laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä arviointiperusteet. Opintojaksojen alussa opettaja selvittää opintojakson vaatimukset ja arvioinnin perusteet. Lisäksi opettajat keskustelevat arvioinnin periaatteista ja toteutumisesta ja pyrkivät aineryhmittäin yhtenäisiin arviointikäytäntöihin.

Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät

Numeroin annettavassa arvostelussa käytetään asteikkoa 4-10. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4. Opintojakso tai oppiaine, jota ei arvostella numeroin, arvioidaan suoritetuksi (S) tai hylätyksi (H).

Opintojaksoihin sisältyvistä pakollisista opinnoista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista annetaan numeroarvosanat. Opinto-ohjauksen opintojaksosta annetaan suoritusmerkintä.

Kesken oleva opintojaksosta käytetään P-merkintää. Se tarkoittaa, että et ole osallistunut arviointipäivään ja tehnyt koetta tai taito- ja taideaineissa vaadittavia tehtäviä, jotka ovat välttämättömiä arvioinnin kannalta.

Jokaisen jakson jälkeen järjestetään uusintakoepäivä, jolloin voit korottaa hylättyä arvosanaa tai suorittamaan koetta, jotta P-merkintä poistuisi. Uusintaan pääset, kun ilmoittaudut Wilmassa.

Jos haluaisit korottaa hyväksytysti (5-9) suoritetun opintojakson arvosanaa voit joko selvittää opintojaksoselosteesta itsenäisen suorituksen mahdollisuutta tai osallistua opintojaksolle uudelleen. Itsenäisesti suoritetusta opintojaksosta sinun on saatava hyväksytty arvosana, jotta se kerryttää opintopisteitäsi.

Oppiaineen oppimäärän arviointi

Oppiaineen oppimäärä muodostuu opintosuunnitelmaasi valitsemistasi opinnoista. Opintojaksojen valinnoissa sinua auttavat opettajat ja opinto-ohjaajasi koko lukioajan. Samassa oppiaineessa sinulla ja jollain toisella opiskelijalla voi olla erilaajuiset oppimäärät.

Matematiikan yhteinen moduuli on osa valitsemaasi matematiikan oppimäärää. Jälkikäteen et voi poistaa pakollisia opintoja etkä hyväksytysti suorittamiasi valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Paikalliset eli oman lukion koulukohtaiset opinnot saat osaksi lukion oppimäärää, jos olet suorittanut ne hyväksytysti.

Osaamisen tunnustaminen ja hyväksi lukeminen

Osaamisen tunnustamisella sinulle voidaan lukea hyväksi ja korvata lukion oppimäärään kuuluvia pakollisia, syventäviä tai soveltavia opintoja. Sinun pitää hakea muualla suorittamiesi opintojen tai muutoin hankkimasi osaamisen tunnustamista ennen mainittujen opintojen tai opintokokonaisuuden alkamista. Esität selvityksen opinnoistasi tai osaamisestasi ja opintojesi laajuudesta todistuksella. Lisätietoja apulaisrehtorilta. Katso myös osaamiskiekko.fi

 

Opiskelijan opiskelemia pakollisia ja valtakunnallisia valinnaisia opintojajoista voi olla hylättyjä opintoja enintään
2-5 opintopistettä0 opintopistettä
6-11 opintopistettä2 opintopistettä
12-17 opintopistettä4 opintopistettä
18 opintopistettä tai enemmän6 opintopistettä