Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Kuva: Amalia Myllylä

Arkipäivän ohjeet

 • Wilma on www-pohjainen ohjelma, jota ilman et voi olla.

  -viikkotiedote ajankohtaisista asioista perjantaisin
  -poissaolot ja arvosanat näkyvät Wilmasta
  -ilmoittautumiset uusintoihin, ylioppilaskirjoituksiin
  -lukioaikana laadit opinto-,ylioppilaskirjoitus- ja jatko-opintosuunnitelmat Wilmaan
  -tiedotteita korkeakouluinfoista, opinnoista, TET-paikoista
  -huoltajatunnukset lähetetään lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden huoltajille

  Huoltajatunnukset sulkeutuvat, kun opiskelija täyttää 18. Jos täysi-ikäisenä opiskelijana haluat sallia huoltajiesi pääsyn Wilma-tietoihisi, ilmoita asiasta koulusihteerille.

   

 • Lukion kanslia on avoinna opiskelijoiden asiointia varten koulupäivinä

  klo 10.30-11.30 ja 12.15- 13.00.

  Vahtimestari on tavattavissa päivittäin ala-aulassa olevassa työtilassaan

  klo 9.30-9.50 sekä 12.40- 13.00.

  Muina aikoina vahti mestariin saa parhaiten yhteyden puhelimitse (040 330 4045).

   

 • Ruokatunnin pituus on 30 minuuttia. Ensimmäinen ruokavuoro on 10.45-11.15, toinen 11.15- 11.45 ja kolmas 11.45-12.15. Kädet pestään ennen ruokailua. Viikkotiedotteessa kerrotaan ennen kunkin jakson alkua opetusryhmien ruokailuajat. Koronaviruksen vuoksi aikatauluja voidaan joutua muuttamaan.

   

 • Jokainen jakso päättyy arviointiviikkoon.

  • Arviointi viikolla koulutyö alkaa pääsääntöisesti klo 9.00 ja päättyy klo 13.30. Opintojakson tai kurssin opettaja ilmoittaa muutoksista tai niistä voidaan keskustella ensimmäisillä oppitunneilla.

  • Arviointi päivänä pidettävän kokeen lisäksi ohjelmassa voi olla esitelmien pitämistä, suullisia kokeita yksin tai ryhmässä, palaute- ja arviointi keskustelu, opintoretkiä yms.

  • Arviointi päivänä ruokaillaan opettajan määräämänä ajankohtana. Ruokaa on arviointi viikolla tarjolla klo 10.30-12.00 välisenä aikana. Ruokailuun on käytettävissä 30 minuuttia.

  • Kokeet palautetaan sähköisesti paitsi kuvataiteessa, jossa opettaja ilmoittaa töiden palautusajat opiskelijoille. Käy aina läpi oma kokeesi. Tarkista, että pisteet on laskettu oikein. Jos et ymmärrä opettajan tekemiä merkintöjä, ota yhteyttä opettajaan ja pyydä tarkempaa palautetta.

  • Uusintakokeisiin ilmoittaudutaan Wilmassa kohdassa Tentit.

 • Plagiointia on toisen opiskelijan työn esittäminen omanaan. Rangaistus plagioinnista määräytyy sen vakavuusasteen mukaan. Mikäli plagioitu työ muodostaa merkittävän osan arvosanan määräytymisestä, katsotaan suoritus keskeytyneeksi. Muussa tapauksessa työ arvioidaan arvosanalla 0 ja työn vaikutus kurssin/opintojakson arvosanaan määräytyy tällä perusteella. Kaikki ilmitulleet plagiointi tapaukset kirjataan koululla. Jos sama opiskelija syyllistyy plagiointi in useammin kuin kerran, on siitä seurauksena lukiolain mukainen kirjallinen varoitus. Älä siis plagioi tai anna toisten palauttaa sinun töitäsi ominaan.

  Kiistatilanteissa opettaja tai opiskelija voi saattaa plagiointi tapauksen rehtorin tutkittavaksi, joka tekee asiassa ratkaisun molempia osapuolia kuultuaan. Opettaja muistuttaa näistä säännöistä kirjallisia arvioitavia töitä antaessaan ja selvittää samalla opiskelijoille kuinka olennaisen osan kurssin suoritusta kyseiset työt muodostavat.