Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste kertoo, miten riihimaenlukio.fi -verkkosivustolla noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista. Riihimäen kaupungin sekä Riihimäen lukion tavoitteena on, että verkkopalvelujen käyttö on mahdollisimman sujuvaa kaikille käyttäjille. Saavutettavuus otetaan huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä.

Saavutettavuudella tarkoitetaan verkkosivujen, mobiilisovellusten ja niissä julkaistujen sisältöjen helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä. Saavutettavuus määritellään tarkemmin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2016/2102 ja laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Riihimäen lukion riihimaenlukio.fi -sivustoa, joka on tehty WordPress-julkaisuohjelmalla. Sivuston tekninen toteuttaja on Geniem.

Saa­vu­tet­ta­vuu­den tila

Verkkosivusto täyttää suurelta osin WEB Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1:n edellyttämät vaatimukset A- ja AA-tasolla.

Ei-saa­vu­tet­ta­va si­säl­tö

Merkittävimmät puutteet ovat tiedostojen saavutettavuudessa (pdf, doc, xls). Tiedostojen käyttötarkoitus tarkistetaan ja ne päivitetään saavutettavaksi, kun tiedostoa seuraavan kerran korjataan tai päivitetään.

Verkkosivustolla julkaistaan myös videoita. Videot, joiden kesto on yli 45 minuuttia, eivät ole saavutettavia. Niiden tekstittäminen on kohtuuton rasite.

Verkkosivustolla on linkkejä sosiaalisen median kanaviin, jotka eivät täytä saavutettavuusdirektiivin vaatimuksia.

Eril­li­siä pal­ve­lui­ta

Verkkosivustolla on linkkejä sähköisiin palveluihin, kuten Wilmaan.

Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­teen laa­ti­mi­nen

Riihimaenlukio.fi -sivusto on julkaistu 27.1.2022. Tämä seloste on laadittu 24.1.2022. Seloste perustuu käyttäjätestaukseen, itsearviointiin ja teknisen alustan toteuttajan saavutettavuuden testaukseen. Seloste tarkastetaan kerran vuodessa. Verkkosivuston ylläpitäjät tekevät sivustolla säännöllistä saavutettavuuden tarkistamista ja parannustyötä.

Tuki ei-saa­vu­tet­ta­van ai­neis­ton osal­ta

Riihimaenlukio.fi -sivuston ylläpitäjät auttavat verkkosivuston käyttäjiä. Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse kirjoittamalla osoitteeseen lukio@riihimaki.fi.

Saa­vu­tet­ta­vuus­pa­lau­te ja -kan­te­lu

Jos huomasit verkkosivustossa saavutettavuuteen liittyviä ongelmia, voit antaa siitä palautetta sivuston ylläpitäjille sähköpostilla osoitteeseen lukio@riihimaki.fi.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Viraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
p. 029 501 6000 vaihde