Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Luokkatilojen nimiä taulussa
Oman ryhmäsi luokkatilaa kutsutaan kotiluokaksi.

Ryhmänohjaus

Ryhmänohjaaja tutustuttaa opintoryhmänsä koulun käytäntöihin. Hän myös tutustuu ryhmänsä opiskelijoihin haastattelemalla heidät ja seuraa opiskelijoiden kokonaistilannetta, kuten opintojen suorituskertymää ja opintomenestystä. Ryhmänohjaaja seuraa myös opiskelijoidensa poissaoloja.

Ryhmänohjaaja on yhteydessä opiskelijoiden huoltajiin, jos poissaoloja on runsaasti tai kurssisuorituksissa on ongelmia. Hän voi myös myöntää vapautuksen opiskelusta 1-5 päiväksi.

Tapaat ryhmänohjaajasi viikoittain kotiluokassa pidettävässä ryhmänohjaustuokiossa (ROT), jolloin Ro huolehtii tärkeiden asioiden tiedottamisesta ja opastaa opintoon liittyvissä asioissa.

RYHMÄNOHJAUKSEN OPINTOJAKSO

Riihimäen lukiossa jokaisen opintoihisi kuuluu ryhmänohjauksen opintojakso. Opintojaksosuorituksen saat osallistumalla ryhmänohjaustuokioihin aktiivisesti koko lukio-opintojen ajan. Suoritusmerkintä annetaan lukio-opintojen viimeisen jakson jälkeen. Opintojakson tavoitteena on ohjata sinua suunnitelmalliseen opiskeluun, ihmisenä kasvuun ja välittää tietoja lukion arjen tapahtumista yms. Opintojakso on merkitty lukujärjestykseen ja sen poissaolot merkitään muiden poissaolojen tapaan.

Ryhmänohjauksien teemat vuosikursseittain

1. vuosikurssi

Opinnoissa alkuun

Ryhmäytyminen

Opintojen suunnittelu ja aikataulutus

Arviointiviikko ja siihen valmistautuminen

Hyvinvointi

Työelämä tutuksi

Vuorovaikutustaidot

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen (opiskelijakunnan vaalit)

Opintojaksojen suunnittelu toiselle vuosikurssille

 

2. vuosikurssi

Hyvinvointi

Opintojen edistyminen

Työelämään tutustuminen

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen (opiskelijakunnan vaalit)

Vanhojen päivä

Ylioppilaskirjoituksien suunnittelu ja valmistautuminen (ainekohtaiset infot, opiskeluvinkit syksyn kirjoituksiin)

Jatko-opintoihin liittyvä pohdiskelu

Kurssivalintojen ja kokonaiskurssimäärän tarkistaminen

Opintojaksojen suunnittelu abivuodelle

Vinkkejä tuleville kakkosille

 

3. vuosikurssi

Kurssivalintojen ja kokonaiskurssimäärän tarkistaminen

Hyvinvointi

Jatko-opintoinfot

Penkkarit

Valmistautuminen kevään kirjoituksiin, lukusuunnitelma

Opintojen loppuunsaattaminen

Ylioppilasjuhlat

Vinkkejä tuleville abeille

Alumniksi liittyminen

Jälkiohjauksesta tiedottaminen