Hyppää sisältöön
kuvituskuva erityisopetukseen

Erityisopettaja

Takkuaako lukeminen tai kirjoittaminen? Tuntuuko, ettet ehdi lukea muiden tahdissa? Tuleeko kirjoitusvirheitä helposti? Onko matematiikkaa vaikea hahmottaa? Kaipaavatko opiskelutekniikkasi harjoitusta?

Jos vastasit kyllä, käänny erityisopettajan puoleen!

Lukio-opiskelijalla on lukiolain mukaisesti oikeus saada erityisopetusta ja yksilöllisten tarpeiden mukaan myös muuta tukea oppimiseensa. Lukion aloittavat opiskelijat osallistuvat syksyisin lukiseulaan, jonka avulla kartoitetaan mahdollista lukivaikeutta. Jos lukiseulassa ilmenee huolenaihetta, erityisopettaja on yhteydessä opiskelijaan ja tämän huoltajaan ja kutsuu opiskelijan yksilölliseen lukitestiin. Lukitestin tuloksen perusteella erityisopettaja tekee arvion lukivaikeudesta.  Opiskelijalle voidaan laatia oppimisen tuen suunnitelma wilmaan ja erityisopettaja kirjoittaa lausunnon, jonka pohjalta voidaan anoa esimerkiksi erityisjärjestelyitä ylioppilaskirjoituksiin.

Erityisopettajan antama tuki lukiossa on pedagogista tukea. Erityisopettajan tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa sekä edistää hänen jaksamistaan ja hyvinvointiaan tukemalla mm. seuraavissa asioissa:

  • opiskelutaidot
  • opiskeluarjen suunnittelu ja aikatauluttaminen
  • opiskelutekniikat
  • lukusuunnitelmat
  •  toiminnanohjauksen taidot
  • motivaatio
  • kokeisiin ja yo-kirjoituksiin valmistautuminen
  • oppimaan oppimisen taidot

Mahdollisuuksien mukaan erityisopettaja on toisena opettajana mukana oppitunneilla ja tukee opiskelijoiden opiskeluteknisiä valmiuksia ja taitoja sekä ohjaa tehtävien tekemisessä.

YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Sairaus, vamma, erityisen vaikea elämäntilanne, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus sekä vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta voidaan hakemuksesta ottaa huomioon ylioppilastutkinnossa mm. erityisjärjestelyin.

Hakemukset ylioppilaslautakunnalle tehdään yhdessä erityisopettajan kanssa. Erityisopettaja kutsuu ne opiskelijat (ja tarvittaessa huoltajat), joita asia koskee, tapaamiseen hyvissä ajoin ennen määräaikoja.

Alla olevasta linkistä löytyy tarkempaa tietoa koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottamisesta ylioppilastutkinnossa.

JEESIKLUBI

Apua oppiaineisiin? Läksyihin? Kokeisiin valmistaumiseen? Opiskelutekniikoihin? Pähkäillään ongelmakohtia yhdessä ja autetaan toinen toisiamme, Jeesiklubissa!

Jeesiklubi kokoontuu joka jaksossa erikseen mainittuun aikaan. Paikalle voit tulla joustavasti! Tarvittaessa olemme paikalla pidempäänkin.

Digiklinikka tarjoaa apuaan samaan aikaan samassa paikassa. Jeesiklubiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Tarjolla pientä välipalaa! Tervetuloa!