Hyppää sisältöön
Yo-juhlaa
Kuva: Liina Arpalahti

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto on lukion päättötutkinto. Ylioppilaskokeet järjestetään kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä samanaikaisesti koko maassa. Tutkinnon voi suorittaa yhdellä kertaa tai hajauttaa jopa kolmeen tutkintokertaan. Tavallisinta on, että abi osallistuu kirjoituksiin abivuoden syksyllä ja keväällä.

Ylioppilastutkinnon kokeet perustuvat valtakunnallisiin pakollisiin ja valinnaisiin opintojaksoihin. Tutkintoon valmistumista auttavat koulukohtaisten opintojaksojen suorittaminen. Ylioppilaskokeeseen osallistuminen edellyttää kirjoitettavan pakollisten opintojaksojen suorittamista.

Ylioppilastutkintoon sisältyy vähintään viiden aineen kokeet. Äidinkielen ja kirjallisuuden koe on kaikille pakollinen. Lisäksi tutkintoon on sisällytettävä vähintään neljä eri tutkintoaineen koetta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaaliaine. Kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe. Lisäksi voi kirjoittaa ylimääräisiä kokeita.

Abi valmistuu ylioppilaaksi, kun hän on suorittanut hyväksytysti ylioppilastutkintoon vaadittavat kokeet ja hän saa lukion päättötodistuksen.