Hyppää sisältöön

Yhteistyökumppanit ja hankkeet

Alla on listattu Riihimäen lukion eri yhteistyökumppaneita ja käynnissä olevia hankkeita.

Yhteistyökumppanit

 • Hyrian opiskelijat voivat suorittaa kaksoistutkinnon Riihimäen lukiossa.  Opintosisältö on sovittu Hyrian kanssa vastaamaan vaadittavia yhteisiä tutkinnon osia ja ylioppilaaksi kirjoittamisen edellytyksiä.  Opiskelijat siis valmentautuvat yo-kokeeseen opiskelemalla kirjoitettavat aineet: äidinkieli, pitkä englanti, lyhyt matematiikka, yhteiskuntaoppi ja terveystieto.

  Hyria

   

 • Riihimäen lukio ja Riihimäen Nuorisoteatteri järjestävät yhteistyössä teatteri-ilmaisun opintoja. Teatteri-ilmaisua on mahdollista valita viisi opintojaksoa näyttelemisestä kokonaisen esityksen tekemiseen. Pyritään vuosittain valmistamaan teatterituotanto, jossa yhdistyvät lukion oppiaineista äidinkieli, kuvataide, musiikki ja teatteri-ilmaisu. Esitystilana käytetään Riihimäen nuorisoteatterin päänäyttämöä, Kino Sampoa.

   

  Riihimäen Nuorisoteatteri

   

 • Hämeen ammattikorkeakoulu on yhteistyökumppani robotiikan opetuksessa.  Uuden opetussuunnitelman mukaisilla kursseilla opiskeltu robotiikan osaaminen on mahdollista sisällyttää osaksi korkeakouluopintoja Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK) niin kutsuttuina AHOT-opintoina (aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen).

  Robotiikan lukio-opintoja voi sisällyttää ammattikorkeakoulututkintoon

   

 • Laurea on Riihimäen lukion mukana Yhdessä lisää yrit­te­liäi­syyt­tä -hankkeessa, jonka tarkoituksena on vahvistaa työelämäyhteistyötä ja lisää työelämätuntemusta lukioissa.

  Laurea ammattikorkeakoulu

 • Kumera Oy toimii yrityskummina ja yrityskumppanina Riihimäen lukiolle.

  Mahdollisia yhteistyönmuotoja voivat olla:

  • luennot ja esitykset yrittäjyydestä ja ammateista
  • yritysvierailut
  • mahdollisuuksia työelämään tutustumiseen opiskelijoille ja opettajille (TET)
  • robotiikkayhteistyö
 • RTV-Yhtymä Oy on Riihimäen lukion kauppakamarikummi ja yhteistyökumppani.

  Mahdollisia yhteistyönmuotoja voivat olla:

  • luennot ja esitykset yrittäjyydestä ja ammateista
  • yritysvierailut
  • mahdollisuuksia työelämään tutustumiseen opiskelijoille ja opettajille (TET)
  • stipendit
  • loppu- ja päättötyömahdollisuuksia

  Rtv-Yhtymä Oy

Hankkeet

 • Liikkuva opiskelu -ohjelman tavoitteena on lisätä liikkumista ja opiskelukykyä toisella asteella ja korkeakouluissa. Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä, joka on yhteydessä opintojen sujumiseen, hyvinvointiin ja tulevaan työkykyyn. Luokkien takaosassa on säädettäviä työpisteitä seisomatyöskentelyä varten. Oppituntien aikana pidetään lyhyitä taukojumppia.

  Riihimäen lukiossa toimii Höntsäkerho, mihin voi mennä matalalla kynnyksellä kokeilemaan eri urheilulajeja. Myös liikuntatutorit vetävät taukojumppia ja ovat tehneet etäopiskelijoille taukojumppavideoita.

  Liikkuva opiskelu

 • Hanke on Laurean, Riihimäen lukion ja Valtakunnallisen YES ry:n yhteishanke.

  Hankkeen tavoitteena on vahvistaa lukioiden työelämä- ja korkeakouluyhteistyötä ja kehittää lukiolaisille yhteisiä opintoja ja kohtaamisia korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Hankkeen tuloksena lukiolaisilla on parempi tietämys ja ymmärrys korkeakouluopinnoista, enemmän työelämäkontakteja ja -kokemusta sekä enemmän opintoihin liittyviä sosiaalisia kontakteja ja sosiaalista tukea. Hankkeella vahvistetaan lukiolaisen luottamusta omaan osaamiseen ja orientoitumista korkea-asteen opintoihin.

  Opetushenkilöstölle järjestetään valmennuksia yrittäjyys- ja työelämäpedagogiikasta sekä yrittäjyyskasvatuksen digipedagogiikasta

  Yhdessä lisää yrittelijäisyyttä

 • Lukiomme on saanut Erasmus+- akkreditoinnin eli lupauksen kansainvälisyysprojektien toteutumisista tulevina kuutena vuotena 2021-2027. Erasmus+ nuorisoalan akkreditointi tarjoaa nuorten parissa toimiville organisaatiolle väylän hakea rahoitusta liikkuvuushankkeisiin pitkäjänteisesti ja kevyellä hakumenettelyllä.

  Riihimäen lukion ensimmäisen liikkuvuushankkeen teemana on kiertotalousosaaminen.